Blodgivning hund

Behovet av blod är lika stort hos hundar som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från hundar och deras ägare med att kontinuerligt fylla på våra blodbanker.

Vilka hundar kan bli blodgivare?

En blodtransfusion kan rädda livet på vilken hundras som helst men vissa hundraser passar bättre än andra för blodtappning, däribland boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer samt dobermann. Anledningen till detta är att dessa raser ofta är "negativa", det vill säga att de saknar en specifik antikropp som kan ge farliga transfusionsreaktioner. De hundarna fungerar därför som universaldonatorer.

En hund som ska lämna blod behöver också ha en tillräckligt stor kroppsvikt för att kunna tappas på 450 ml blod utan att må dåligt. Blodgivarhundar behöver därför väga minst 27 kg. Det är dessutom viktigt att blodet inte utgör någon hälsorisk för mottagaren. Därför får inte hundar som har varit utomlands lämna blod - de kan då ha utsatts för smittsamma sjukdomar som drabbar blodkropparna. Det finns också en liten risk för att en tik som har varit dräktig har utvecklat särskilda antikroppar som kan äventyra blodtransfusionen. Därför får inte heller valptikar donera blod.

Det som är mest avgörande för om en hund kan bli blodgivare eller inte är hundens temperament - den behöver vara lugn och tillfreds med hanteringen, och ska kunna ligga stilla på sidan i 10 minuter. Blodgivningen ska inte vara stressande eller obehaglig för hunden. Här kan du hitta mer information om vad som krävs för att en hund ska kunna bli blodgivare

Ge blod - en frivillig och livsviktig insats

Det utgår ingen ekonomisk ersättning till personer vars hundar lämnar blod, utan bloddonationer är frivilliga insatser från hundägare som vill hjälpa oss att rädda liv. Våra blodgivare får istället kompensation i form av en årlig hälsoundersökning.

Hur går en blodgivning till?

I de flesta fall är blodgivningen planerad. Ni får då komma på ett bokat besök på djursjukhuset. Ibland händer det också att blodgivarhundar får komma in och ge blod akut.

Besöket börjar med att veterinären gör en hälsokontroll av hunden för att säkerställa att den är frisk. Sedan får hunden ligga ner på sidan, ofta på en brits. Området över ena halsvenen förbereds för blodtappning (halsvenerna är blodkärl som går på varsin sida av halsen). Huden rakas och desinficeras, och en kanyl kopplad till en slang sticks in i blodådern. Sticket genom huden kan kännas lite grann, men proceduren är i övrigt smärtfri. Blodet tappas sedan ut med hjälp av en vakuumpump, som gör att det går lite snabbare. Hela blodtappningen tar omkring 5 minuter. Påsen som blodet tappas i innehåller ett medel som gör att det inte levrar sig (antikoagulantia). Senare centrifugeras blodet för att blodplasman (vätska och proteiner) ska separeras från de röda blodkropparna. De olika blodprodukterna kan sedan frysas respektive kylas för längre hållbarhet.

Efter att den lämnat blod får hunden ligga kvar och vila lite, innan den serveras en god portion mat - både som belöning för den goda insatsen och för att den ska få lite energi. Hela besöket tar omkring 45 minuter. Hundar brukar inte bli påverkade av att lämna blod, men rekommendationen är att de undviker kraftig fysisk ansträngning i ett dygn efteråt. Hundar får maximalt lämna blod var tredje månad, dvs 4 gånger per år.

När behövs blodtransfusion?

Blodprodukter används bara i akuta fall eller nödlägen. Beroende på vad hunden lider av kan olika blodprodukter ges. Hundar som behandlas för anemi (blodbrist), stora blodförluster vid exempelvis trafikskador eller andra tillstånd då syretillförseln till vävnaderna är nedsatt får vanligtvis röda blodkroppar. Plasma används bland annat vid förgiftningar, brännskador samt vid behandling av koagulationsrubbningar som exempelvis vid råttgiftsförgiftning eller leversjukdom.

Hur går en blodtransfusion till?

Blodprodukter ges alltid intravenöst. Före, under och efter transfusionen övervakas den mottagande hunden mycket noggrant. Man kontrollerar hundens temperatur, urin, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg enligt ett särskilt transfusionsschema.

Vill du veta mer?

Här finns mer information för dig som undrar om din hund kan bli blodgivare. Vill du veta mer om våra blodbanker hittar du vidare läsning här.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2023

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.