Blodgivning katt

Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från sällskapsdjur och deras ägare med att kontinuerligt fylla på blodbanken.

Hur går en blodgivning för katter till?

En katt som ska ge blod får först genomgå en hälsoundersökning, inklusive blodprovsanalys och hjärtultraljud. Detta görs både för kattens egen säkerhet och för att vi vill försäkra oss om att den inte bär på några sjukdomar eller antikroppar som skulle kunna innebära en risk för katten som ska ta emot blodet.

Blodgivningen kan antingen göras akut, när det finns en inneliggande patient som behöver få blod, eller vid en planerad blodgivning till någon av våra blodbanker.

En katt som ska ge blod behöver kunna ligga helt stilla och lugnt under den tid blodet tappas. För att inte blodgivningen ska vara obehaglig för katten får den först lite lugnande medel, eller en lätt narkos. Därför behöver blodgivande katter stanna kvar på djursjukhuset några timmar, tills de har hunnit vakna upp ordentligt efter sövningen. Katter är inte heller alltid så bra på att dricka tillräckligt, och under sjukhusvistelsen får de dropp för att återställa sin vätskebalans.

När katten är sövd rakas pälsen bort över ena halsvenen, en större blodåder som går längs sidan av halsen. Huden desinficeras och en kanyl som är kopplad till en slang sticks in. En katt tappas på 40-50 ml blod vid varje tillfälle. Den får därefter stanna kvar på djursjukhuset för observation tills dess att den är helt vaken. En katt får som mest lämna blod var tredje månad, dvs 4 gånger per år.

Vad händer med blodet?

Det donerade blodet blandas med ett ämne som förhindrar koagulation (att blodet levrar sig). Om blodet ska användas direkt kan det ges som helblod, medan blod som ska förvaras i blodbank centifugeras för att separera blodplasman från blodkropparna.

Blodet ges endast till katter som har samma blodgrupp som donatorn. Katters blodgrupper är A, B och AB. De allra flesta katter har blodgrupp A, men inom några raser (t ex Devon Rex och Brittiskt korthår) är blodgrupp B också ganska vanligt. Ungefär 1-2 procent av alla katter har AB som blodgrupp.

Finns det några risker för en katt som lämnar blod?

Eftersom katter behöver sövas inför blodgivning görs en noggrann undersökning med hjärtultraljud innan. Narkos och lugnande medel innebär alltid en viss risk för djur, precis som för människor. Hjärtundersökningen görs för att säkerställa att katten inte har något dolt hjärtfel som skulle kunna utgöra en ökad narkosrisk, eller som kan orsaka komplikationer när katten tillfälligt har en mindre mängd blod i kroppen. Även blodprover analyseras, för att se att bland annat lever och njurar fungerar som de ska. Katten övervakas noga under hela blodgivningsproceduren, och får vätska in i ett blodkärl (intravenöst) för att snabbt återfå sin blodvolym.

Vilka katter kan bli blodgivare?

För att komma i fråga som blodgivare behöver katten vara stor - den ska väga minst 4,5 kg, utan att bära på någon övervikt. Den ska vara innekatt, och får inte ha varit utomlands. Honkatter får inte ha varit dräktiga innan de lämnar blod och de ska inte vara planerade för att gå i avel. En blodgivarkatt behöver dessutom vara vaccinerad och avmaskad.

Vill du läsa vidare om vad som krävs för att en katt ska få bli blodgivare? Här berättar vi mer om hur katter kan rädda liv som blodgivare.

Ge blod - en frivillig och livsviktig insats

Eftersom bloddonationer är en frivillig insats från djurägare med en önskan att hjälpa oss att rädda liv utgår ingen ekonomisk ersättning. Våra blodgivare får istället kompensation i form av en årlig hälsoundersökning. Om du önskar anmäla din katt som blodgivare, vänligen prata med ditt närmsta djursjukhus för att se om det finns behov av fler blodgivare. Observera att inte alla djursjukhus erbjuder blodgivning för katt.

När behövs en blodtransfusion?

Blodprodukter ges intravenöst och används bara i akuta fall eller nödlägen. Beroende på vad katten lider av kan olika blodprodukter ges. Katter som behandlas för anemi (blodbrist), stora blodförluster vid exempelvis trafikskador eller andra tillstånd då syretillförseln till vävnaderna är nedsatt får vanligtvis röda blodkroppar. Plasma används bland annat vid förgiftningar, brännskador samt vid behandling av koagulationsrubbningar som exempelvis vid råttgiftsförgiftning eller leversjukdom.

Vad händer vid en blodtransfusion?

Innan någon blodprodukt ges kontrolleras att katten som ska ta emot blodet inte kommer att reagera negativt. Kattens blodgrupp bestäms och en korstestning görs med prover från donator och mottagare.

Före, under och efter transfusionen övervakas den mottagande katten mycket noggrant. Man kontrollerar kattens temperatur, urin, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg enligt ett särskilt transfusionsschema.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.