Framkallande av kräkning hund

Om du har sett hunden äta något olämpligt, t ex ett föremål, läkemedel eller livsmedel som kan vara farligt, bör du uppsöka veterinär snarast. I många fall går det att framkalla kräkning innan föremålet eller ämnet passerat vidare till tarmen.

Ett flertal av våra kliniker har möjlighet att framkalla kräkning hos djur. Till hund finns kräkmedel som kan ges i injektionsform eller som ögondroppar. 

Om du vet med dig att det inte har gått mer än två till tre timmar sedan hunden åt något olämpligt kan det vara värt att försöka få djuret att kräkas. Även om det förflutit längre tid bör du ta kontakt med veterinär för rådgivning. Vid framkallande av kräkning ska hunden inte uppvisa några förgiftningssymtom och bör vara friskt i övrigt, eftersom de preparat som används innebär en belastning på kroppen. Det är inte alla föremål som är lämpade att kräkas upp. Exempelvis är kräkning mindre lämpligt om hunden svalt något vasst eller frätande.

Observera att du aldrig ska försöka framkalla kräkning hos hunden på egen hand. Risken finns att hunden tar skada av de medel du använder!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.