Framkallande av kräkning hund

Om du har sett din hunden äta något olämpligt - ett föremål, läkemedel eller livsmedel som kan vara farligt - bör du uppsöka veterinär snarast. I många fall går det att framkalla kräkning innan föremålet eller ämnet passerat vidare till tarmen.

När bör man försöka framkalla kräkning hos hund?

Om en hund har ätit något giftigt eller något som kan fastna i tarmen, kan det vara bra att “kräka” den, innan någon skada eller förgiftning har skett. Sådant som kan behöva kräkas upp är t ex choklad, russin, ägarens mediciner, ett klädesplagg eller en leksak. 

Hur fort behöver man framkalla kräkning?

Om du vet med dig att det inte har gått mer än 2 - 3 timmar sedan hunden åt något olämpligt kan det vara värt att försöka få djuret att kräkas. Även om det förflutit längre tid bör du ta kontakt med veterinär för rådgivning. 

När är det olämpligt att framkalla kräkning hos en hund?

Om hunden har fått förgiftningssymptom ska man inte framkalla kräkning. Hunden bör också vara frisk i övrigt, eftersom de preparat som används innebär en belastning på kroppen.

Det är inte alla föremål som är lämpade att kräkas upp. Man bör t ex inte framkalla kräkning om föremålet riskerar att skada matstrupen på vägen upp (exempelvis vassa benflisor) eller om ämnet kan orsaka kemisk lunginflammation ifall hunden andas in stänk eller ångor. Exempelvis är kräkning mindre lämpligt om hunden svalt något vasst eller frätande.

Hur framkallar man kräkning hos hundar?

Till hund finns kräkmedel som kan ges i injektionsform eller som ögondroppar. Först serveras hunden en portion mat, så att den har något att kräkas upp. Därefter ges injektionen eller ögondropparna. Effekten kommer som regel inom 10 - 20 minuter. 

Kan jag själv framkalla kräkning hos min hund?

Du bör inte försöka framkalla kräkning hos hunden på egen hand. Risken är att hunden tar skada av de medel du använder, t ex att den får saltförgiftning. Det finns också stor risk för att du inte lyckas få hunden att kräkas, och då har dyrbar tid gått förlorad.

Hur mår hunden efteråt?

En hund som har fått kräkmedel brukar kräkas flera gånger efter varandra, tills magsäcken är tom. Efter en timme brukar kräkningarna ha upphört, men illamåendet kan ibland sitta i längre. Läkemedlen kan göra att hunden blir tröttare än vanligt, får snabbare puls, eller irriterade och rodnade ögon. Biverkningarna brukar klinga av inom några timmar, senast inom ett dygn. 

Vart ska jag vända mig om jag behöver få hunden att kräkas?

Ett flertal av våra kliniker har möjlighet att framkalla kräkning hos djur. Du bör åka in med din hund så snart som möjligt när den har ätit något dumt, men kontakta kliniken innan så att de vet att du är på väg.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.