Avföringsprov hund

Ett avföringsprov brukar ingå i utredningen av hundar som har mag-tarmproblem eller kroniska luftvägsbesvär. Om en större hundgrupp eller kennel har drabbats av giardia eller annan smitta, är avföringsprover ofta ett viktigt verktyg i bekämpningsarbetet.

När kan man behöva ta avföringsprov på sin hund?

När en hund har problem med återkommande diarréer, dåligt hull eller långvarig hosta kan det bli aktuellt att ta ett avföringsprov. Genom att analysera avföringen går det att ta reda på om symtomen beror på en infektion med parasiter, bakterier eller virus. 

Avföringsprov är dessutom av värde när man vill säkerställa att en behandling har haft effekt, t ex när man har upptäckt giardiaparasiter i en kennel. Då kan avföringsprover ge svar på om de åtgärder man vidtagit för sanering och bekämpning har fungerat.

Mask i magen är vanligtvis inte ett problem för vuxna, friska hundar. Om du går i tankar på att avmaska din vuxna hund rekommenderar vi att du tar ett avföringsprov först. Här kan du läsa mer om avmaskning av hundar.

Hur tas ett avföringsprov på en hund?

Avföringsprov tas enklast med hjälp av en hundbajspåse. Det räcker med en liten mängd -  inte mer än en matsked. Förvara avföringsprovet i en tätslutande burk eller dubbla plastpåsar fram till veterinärbesöket. En del analyser kräver att man samlar avföring från flera olika tillfällen (ofta tre). Det äldsta provet bör då helst inte vara äldre än 24-30 timmar.

Om enbart en mycket liten mängd avföring behövs för analysen, kan ett provtagningsrör med skopa användas.

Vad kan man upptäcka genom ett avföringsprov på en hund?

Beroende på vad hunden har för symtom kan olika analyser utföras. I avföringen går det att påvisa förekomst av blod, mag-tarmparasiter, luftvägsparasiter, bakterier och virus. 

Hur ofta bör man ta avföringsprov på sin hund?

I samband med en utredning eller smittosanering kan veterinären ge dig instruktioner om att ta ett eller flera avföringsprover. Du behöver däremot inte ta rutinmässiga avföringsprover från din hund om den är frisk. Har hunden sjukdomssymtom bör du kontakta veterinär. 

Vad kostar det att ta ett avföringsprov på sin hund?

Kostnaden för provet varierar beroende på vad som ska analyseras. Du får även betala en avgift för provhantering och transport. Kontakta din lokala klinik för att få en prisuppgift. 

När får man provsvar?

Beroende på vilken analys som efterfrågats kan det dröja upp till en vecka innan analysen är klar. Provsvaret kan ge förklaring till symtomen, men ibland behövs ytterligare prover och undersökningar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.