Dräktighetsundersökning hund

En dräktighetsundersökning kan ge svar på om hunden är dräktig eller inte. Beroende på vilken metod som används går det ofta att också få en uppskattning av hur många valpar som väntas.

Allmänt om dräktighetsundersökning 

Många uppfödare väljer att låta göra en dräktighetsundersökning på sin hund efter parning eller misstänkt tjuvparning. Genom en sådan undersökning får man inte bara besked om ifall tiken är dräktig eller ej, det kan också gå att få en uppfattning om hur många foster hon bär på. Därigenom kan uppfödare antingen planera en ny parning, om tiken går tom, eller förbereda sig på att ta emot valparna när det är dags för valpning. 

Vilka metoder finns det för dräktighetsundersökning på hundar?

Fosterdiagnostik görs med hjälp av ultraljud eller röntgen. Det finns idag inga urin- eller blodanalyser som kan visa om en tik är dräktig. 

Fosterdiagnostik med ultraljud

Ultraljudsundersökning är den metod som kan användas tidigast i dräktigheten. En sådan undersökning utförs vanligen från dag 28 efter parning. Det är möjligt att se en dräktighet tidigare än så, men eftersom det är svårt att veta exakt datum för när tiken blev befruktad är det säkrare att vänta till dag 28. 

Det är svårt att få en tillförlitlig uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Det beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger. Av detta skäl avstår veterinären från att räkna antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Däremot brukar det gå att ana om det förväntas bli en stor eller liten kull. Det händer också att foster resorberas så här pass tidigt i dräktigheten, så foster som setts på ultraljud resulterar inte alltid i en levande valp.

Fosterdiagnostik med röntgen

En röntgenundersökning kan utföras ca 45-50 dagar efter parning, då fostrens skelett har börjat mineraliseras (förkalkas). Innan mineraliseringen har skett går det inte att se fostren vid en röntgenundersökning. 

Vid en röntgenundersökning i sen dräktighet är det möjligt att räkna antalet foster. Om det är en dräktighet med ett mycket stort antal foster kan det vara svårt att fastställa exakt antal, eftersom foster kan överlappa varandra på bilden.

För- och nackdelar med olika metoder

Ultraljudsundersökning är helt ofarligt för såväl tiken som fostren, och undersökningen kan göras relativt tidigt. Däremot går det inte att avgöra exakt hur många foster tiken bär på eller kommer att föda. Tiken får pälsen rakad på magen och hon behöver kunna ligga stilla under den tid undersökningen pågår. 

Vid en röntgenundersökning utsätts tiken och fostren för röntgenstrålning, men det är osannolikt att en enstaka undersökning skulle påverka dem negativt på något sätt. Undersökningen går lite snabbare än en ultraljudsundersökning. Det går ofta att räkna antalet valpar, och eftersom undersökningen görs närmare inpå valpningen är det mindre risk att foster ska resorberas. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.