Återgång till ordinarie krav för införsel av sällskapsdjur från Ukraina

Från och med 1 september 2023 slopas de tidigare undantagsreglerna för ukrainska flyktingar och deras husdjur (hundar, katter och illrar). Jordbruksverket väljer då att återgå till de ordinarie reglerna för införsel av sällskapsdjur till Sverige. De djur som inte uppfyller kraven för att komma in i landet kommer därmed att avvisas vid den svenska gränsen eller i värsta fall kan avlivas.

Från och med 1 september återgår Jordbruksverket till ordinarie införselregler för sällskapsdjur från Ukraina.


Bakgrund till undantagsreglerna

För drygt ett år sedan utlyste Jordbruksverket undantagsregler för de människor som flytt med sina husdjur, hundar och katter, från Ukraina. Det har inneburit att varje fall har bedömts individuellt utifrån vilka åtgärder som varit nödvändiga.

Såhär skriver Jordbruksverket på sin hemsida.

"Bedömningarna handlar framför allt om hur stor risken är att djuret bär på rabies och hur den risken ska hanteras så att inte folkhälsan eller djurhälsan i Sverige äventyras. Ukraina är ett högriskland för rabies och har varje år flera fall hos både hundar och katter."

Nya direktiv, nu tar Sverige bort undantagsreglerna

Från och med 1 september 2023 slopas de tidigare undantagsreglerna för ukrainska flyktingar och deras husdjur (hundar, katter och illrar). Jordbruksverket väljer då att återgå till de ordinarie reglerna för införsel av sällskapsdjur till Sverige. De djur som inte uppfyller kraven för att komma in i landet kommer därmed att avvisas vid den svenska gränsen eller i värsta fall kan avlivas. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för att ta med hundar och katter över gränsen till Sverige.

Jordbruksverkets ordinarie införselreglerna för hundar, katter och illrar från Ukraina är:

  • Djuret måste vara ID-märkt
  • Djuret måste vara vaccinerad mot rabies, vid tidigast 12 veckors ålder och vaccinationen måste vara gällande
  • Väntetid 21 dagar efter rabiesvaccination
  • Titertest/antikroppstest, taget tidigast 30 dagar efter senaste rabiesvaccination, resultatet måste visa att djuret har uppnått en antikroppstiter på minst 0,5 IU/ml
  • Väntetid 3 månader efter godkänt antikroppstest (titertest)
  • Hälsointyg (E9.207) utfärdat av officiell veterinär
  • Djurägareförsäkran (E9.204)
  • Intyget måste stämplas och signeras av tullen vid gräns till första EU-land

De ordinarie reglerna för att ta in hundar från Ukraina till Sverige

De ordinarie reglerna för att ta in katter från Ukraina till Sverige

Flera EU-länder har redan återgått till ordinarie regler för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina. Alla EU-länder kommer snart att göra detsamma.

Vad händer med de ukrainska djur som redan vistas i Sverige?

För att de djur som under det senaste året kommit till Sverige, på flykt från Ukraina, fortsatt ska omfattas av undantagsreglerna behöver de besöka en veterinär senast 31 augusti 2023. Har djuret redan besökt en veterinär under tiden i Sverige eller om det finns ett skriftligt beslut från Jordbruksverket behöver djuret inte tas till veterinär. Om detta inte sker kommer djuret inte få fortsätta vistas i Sverige.

Boka tid hos veterinär här. 

Vad kan du göra för att hjälpa till?

Vi vill att så många ukrainska flyktingar som möjligt ska nås av denna information, så alla får chansen att ta sitt djur till veterinären. Sprid gärna denna information till dina dagliga kontakter, prata med kollegor och vänner. Ju fler som nåtts av informationen, ju fler husdjur kan vi hjälpa.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.