Id-märkning hund

Enligt svensk lag ska hundar vara id-märkta innan de har fyllt 4 månader. Id-märkningen kan göras med ett mikrochip eller i form av en tatuering på örats insida. Hunden måste dessutom registreras i Jordbruksverkets ägarregister.

Varför ska hunden vara id-märkt?

Hundar i Sverige måste vara märkta och registrerade enligt lag. Att hundens och dina uppgifter finns i hundregistret gör det också lättare för er att återförenas om hunden skulle springa bort. Märkningen ska göras av en veterinär eller utbildad chipmärkare innan hunden har blivit 4 månader, och registreringen görs i Jordbruksverkets ägarregister. Om du nyss har tagit över en omärkt hund som är äldre än 3 månader har du 4 veckor på dig att få den märkt. 

Id-märkning med chip eller tatuering?

Id-märkningen kan göras med ett mikrochip under huden, eller i form av en tatuering i ett av hundens öron. En hund som ska resa utomlands behöver ett EU-pass, och då ser kraven lite annorlunda ut: det är bara tatueringar som har gjorts före 3 juli 2011 som är godkända för EU-pass. I annat fall behöver hunden vara chipmärkt. Chipmärkning är ett enkelt ingrepp som inte kräver att hunden är sövd eller bedövad. Nackdelen är att det inte är lika lätt att se att hunden är id-märkt, och att det behövs en särskild chipläsare för att scanna av id-numret. En tatuering är till en början lätt att läsa utan hjälpmedel, men kan bli suddig och och svårläst med tiden.

Hur går chipmärkning av hund till?

Chipmärkning är idag den vanligaste metoden för id-märkning av hundar.  Ett litet mikrochip med ett unikt id-nummer injiceras med en kanyl in under huden mellan hundens skulderblad. Ingreppet går fort och hunden behöver inte få lugnande medel innan.

Chipmärkning kan göras från sex veckors ålder. Fördelen med chipmärkning är att det är ett enkelt och nästan helt smärtfritt ingrepp som kan göras när hunden är vaken. Nackdelen är att det inte går att se på hunden att den är id-märkt. För att läsa av id-numret behövs en särskild avläsare som finns hos polisen, djurkliniker, djurhem m fl.

Vem får göra chipmärkning av hund?

Det är bara veterinärer och personer som har gått en särskild, godkänd utbildning som får chipmärka hundar. OBS - Sedan hösten 2023 får chipmärkning av hund endast utföras om det finns en veterinär i närheten.

Hur går id-märkning med tatuering till?

Id-märkning med tatuering (tångmärkning) får bara utföras när hunden är bedövad, till exempel efter att den har fått en lugnande spruta, eller i samband med att den sövs av andra orsaker. Hunden märks med en unik nummerserie, som tatueras in i huden på insidan av örat med hjälp av en märkningstång. En tatuering visar att hunden är märkt och vem som helst kan läsa av nummerserien. Dock blir många tatueringar svåra att läsa med tiden. Tatuering är inte en godkänd id-märkning för EU-pass (med undantag för hundar som har tatuerats före juli 2011). 

Registrera din hund hos Jordbruksverket

Det räcker inte med att id-märka hunden. För att du ska vara registrerad som hundens ägare behöver du själv skicka in dina och hundens uppgifter till Jordbruksverkets ägarregister. Ägarregistreringen gör du enkelt med hjälp av BankID på Jordbruksverkets hemsida. Du får betala en liten engångssumma i samband med registreringen. 

Du behöver också informera Jordbruksverket när din hund inte längre finns i livet, eller om dina kontaktuppgifter ändras. Om hunden byter ägare ska den nya ägaren registrera sig hos Jordbruksverket inom 4 veckor. 

Registrera din hund hos DjurID/Svenska Kennelklubben

Valpar från en SKK-registrerad uppfödare blir stambokförda hos SKK av uppfödaren. Du kan enkelt och kostnadsfritt gå in och registrera dig som hundens nya ägare med hjälp av Bank-ID. Om du har en hund som saknar stambok, till exempel för att den är en blandras, kan du ändå registrera den i SKK:s databas DjurID. Då tillkommer en liten avgift.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.