Rävskabb hos katt

Det är mycket ovanligt att tamkatter drabbas av rävskabb, men det händer. Rävskabb ger inte alltid tydliga, typiska symtom hos katt. Läs mer om hur du känner igen tecknen på rävskabb hos katter, och vilken behandling som finns.

Vad är rävskabb?

Sjukdomen rävskabb orsakas av ett kvalster, Sarcoptes scabiei. Infektionen kallas därför ibland för sarkoptesinfektion. Skabbkvalster tillhör gruppen spindeldjur. De är 0,2 - 0,35 mm breda och lever i de övre hudlagren där honan gräver gångar för att lägga sina ägg. Utvecklingen från ägg till vuxet djur tar ca tre veckor och det vuxna skabbdjuret lever i två till fyra veckor. Även om rävskabbskvalstret framför allt infekterar rävar och andra hunddjur, kan det i ovanliga fall angripa både kattdjur och människor.

Hur smittar rävskabb?

Skabbkvalstret smittar främst genom direkt kontakt med ett smittat djur. Kvalstren klarar sig inte speciellt bra i miljön utanför sitt värddjur - i inomhusklimat dör de inom ett par dygn på grund av den låga luftfuktigheten. Om en katt har oturen att vara i kontakt med en yta där exempelvis en smittad räv nyss har kliat sig, finns det dock risk för s k indirekt smittspridning.

I den mån rävskabb drabbar tamkatter kan en större smittspridning ske i sammanhang där många katter samlas på liten yta, som t ex i katthem. Bristfällig hygien är en annan riskfaktor. 

Människor kan få skenskabb

En människa som får klåda från ett djur med rävskabb drabbas av så kallad ”skenskabb” som visar sig som små röda utslag. Kvalstret kan inte fortleva och föröka sig på de värddjur som är främmande för dem, dvs en människa kan inte föra smittan vidare. Utslagen av skenskabb hos människor brukar läka av sig själva när djuret får behandling för sin skabbinfektion.

Vad är symtomen vid rävskabb hos katt?

Hos hunddjur med rävskabb ses ofta klassiska symtom i form av intensiv klåda på öronkanter, armbågarnas utsidor och hasspetsarna. Hos de relativt få katter som utvecklar symtom på rävskabb märks det i första hand på nosen, i ansiktet, på öronen, tassarna och svansen. De hudförändringar som då kan ses är:

  • utslag, i form av små upphöjda plitor
  • sårskorpor och krustor
  • klåda
  • förtjockad hud
  • hårlösa eller tunnhåriga partier
  • mjäll

I ett tidigt skede kan klådan vara låggradig men den intensifieras så småningom om katten inte får behandling. Symtomens intensitet kan variera från djur till djur och symtomfria smittbärare förekommer.

Diagnos

Veterinären kan få misstanke om rävskabb utifrån kattens symtom. Då görs ett s k skrapprov, där de översta hudlagren skrapas av och undersöks i mikroskop. Ibland kan skabbdjur hittas, men eftersom de ofta inte finns i så stora mängder kan de vara svåra att skrapa fram. Hittas parasiten på skrapprov är det dock ett enkelt, snabbt och tillförlitligt test.

Det går också att påvisa antikroppar mot skabb i blodprov, s k serologisk undersökning. För att det ska vara meningsfullt att göra att sådant test måste katten haft symtom i minst 2-3 veckor.

Hur behandlas rävskabb hos katter?

Det finns flera antiparasitära substanser som är effektiva mot rävskabb. Vanligtvis får katten ett receptbelagt spot-on preparat. Det är viktigt att behandla alla katter och hundar i hemmet samtidigt för att förhindra återinfektion. Du bör också rengöra kattens omgivning och tvätta kattens bädd i samband med behandlingen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.