Borrelia hos katt

Borrelia är en sorts bakterie som sprids via fästingar. Hos människor kan den orsaka en sjukdom som heter borrelios, eller Lymes sjukdom. Men hur är det hos katter?

Allmänt om borrelia

Bakterien Borrelia burgdorferi kan infektera både djur och människor. Smittspridningen sker med hjälp av fästingar, som fungerar som s k vektorer. När fästingen biter ett smittat djur får den i sig bakterien, och när den senare biter sig fast på en annan individ kan bakterien överföras via fästingens mun. Det tar mellan 24 och 48 timmar från att fästingen har bitit sig fast till att bakterien förs över.

Hos människor ger borrelios i allmänhet lindriga symptom som går över med antibiotika, men en del blir allvarligt sjuka. Borrelios hos människa kännetecknas ofta av en typisk ringformig rodnad runt bettstället (erythema migrans). En sådan rodnad har inte observerats hos djur.

Kan en katt få borrelia?

Både ja och nej. Sjukdomen borrelios har aldrig kunnat bekräftas hos katter, inte ens efter experimentell infektion. I en studie gjord på 90-talet blev katter avsiktligt infekterade med borreliabakterien på olika sätt, men ingen av försökskatterna fick några sjukdomssymtom.

Det finns enstaka fallrapporter om katter som har fått sjukdomssymptom som kan ha berott på Borrelia burgdorferi. I det enskilda fallet är det svårt att avgöra om besvären verkligen har orsakats av bakterien, eller om den har varit ett bifynd vid undersökningarna. Symtom som har rapporterats är bland annat trötthet och stela leder.

Katter kan däremot få i sig borreliabakterien när de blir bitna av en smittad fästing. De utvecklar antikroppar som svar på infektionen, och dessa kan mätas i blodprov. Allt talar alltså för att katter blir infekterade av bakterien, men att de har väldigt god naturlig motståndskraft mot att utveckla sjukdomen borrelios. 

Kan borrelia vara farligt för katter?

Det finns inget som tyder på att borreliabakterien är farlig för katter.

Kan katter sprida borrelia vidare?

Katter verkar inte utgöra en reservoar för borreliasmitta. Efter att katter infekterats med avsikt har bakterier kunnat påvisas i blodet i ett par veckor efteråt, men de har därefter försvunnit. 

För att smitta ska kunna spridas vidare behöver en fästing bita katten medan den har bakterierna i blodet, och därefter bita en ny värd. Du kan alltså inte bli smittad med borrelia direkt från din katt.

Symtom vid borrelios hos katt

En borreliainfektion brukar inte märkas hos katter. Ibland har symtom som trötthet, feber och ledvärk misstänkts bero på borrelios. Symtomen har då uppkommit efter en lång inkubationstid, som regel flera månader efter fästingbettet.

Om din katt verkar hängig har det sannolikt andra orsaker, och den kan behöva utredas hos veterinär.

Behandling vid borrelios hos katt

Då katten som regel inte blir sjuk av borrelios så behövs inte antibiotika eller någon annan behandling.

Är fästingar farliga för katter?

Katter brukar tåla fästingar väl, men en del blir irriterade i huden av fästingens saliv, och kan då få klåda. Små kattungar och kraftigt nedsatta individer kan bli påverkade om de utsätts för ett stort antal fästingar på en gång.

Fästingen kan vara en vektor även för andra bakterier. Den fästingburna sjukdom som oftast ses hos katter i Sverige är anaplasmos. Det är dock väldigt ovanligt att katter utvecklar symtom om de smittas av anaplasma. Läs mer om anaplasmos hos katt här. 

Dessutom är fästingen en möjlig vektor för en slags bakterier som kan orsaka blodbrist (anemi) hos katter. De här bakterierna kallas för felina hemoplasmor. De är ovanliga i Sverige, och de sprids framför allt med loppor.

Jag misstänker att min katt har borrelia - vad ska jag göra?

Om din katt verkar hängig, har nedsatt aptit, reaktion efter fästingbett, feber eller hälta, beror det sannolikt inte på borrelios. Det är ändå viktigt att katten kommer till veterinär för undersökning, så att den underliggande orsaken kan hittas och behandlas. 

Vad kan jag göra för att förebygga borrelia hos katt?

Om du vill undvika att din katt blir infekterad av borrelia och andra fästingburna bakterier rekommenderar vi att du behandlar den med medel mot fästingangrepp. Läs mer om Fästingmedel och förebyggande behandlingar här.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.