Hudinfektion hos katt

Infektioner i huden är ofta förknippade med parasiter, bakterier eller svampar och mer sällan med virus.

Det är mycket ovanligt att vuxna och i övrigt friska katter får hudinfektioner. Vanligtvis finns en underliggande orsak till att katten insjuknar och om inte denna identifieras och behandlas kan det vara svårt att få bukt med hudbesvären.

Orsak

En katts hud kan bli angripen av olika mikroorganismer som exempelvis ringorm, öronskabb, loppor och löss, eller i sällsynta fall vissa virussjukdomar såsom kattkoppor. Hudinfektioner kan även vara förknippade med bakterier och jästsvampar. Beroende på vad som banat vägen för infektionen kan det röra sig om mun-/tarmbakterier (i synnerhet i samband med kattbett) eller vanliga hudbakterier eller jästsvampar som av någon anledning ökat i antal och orsakat infektion. I det sistnämnda fallet bör man undersöka om katten har någon underliggande känslighet som banat vägen för infektion.

Symtom

Tidiga tecken på hudinfektion med bakterier är små röda plitor som kan bli stora och ibland gulaktiga i mitten. Senare i förloppet samt vid infektion med ringorm kan håravfall ses. Vid virussjukdomar kan mer specifika hudförändringar av olika karaktär ses, beroende på vilket virus det rör sig om.  Katter med hudinfektion kan ha måttlig till svår klåda vilket också medför håravfall samt avbrutna hårstrån.

Diagnos

Symtomen vid hudinfektion och hudinflammation är ofta ospecifika, dvs det är svårt att uttala sig om vad som har orsakat tillståndet enbart genom att göra en vanlig klinisk undersökning av katten. Veterinären brukar därför vilja ta prov från huden att titta på i mikroskop och/eller göra en odling på. I en del fall blir det aktuellt att gå vidare med flera undersökningar, t ex olika blodprover.

Behandling

För katter med okomplicerad, avgränsad infektion i huden räcker det ofta med utvärtes rengöring, eventuellt i kombination med lokal eller allmän kortisonbehandling. Katter brukar behöva ha krage, eftersom de annars gärna slickar och putsar på det irriterade området, vilket försvårar läkningen. Det kan ta tid att få hudinfektionen helt utläkt och veterinären brukar vilja att katten kommer på ett eller flera återbesök innan behandlingen avslutas. 

 

Publicerad maj 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.