Giftigt för katter

Visste du att vanliga värktabletter kan vara dödliga för katter? Eller att de kan få lunginflammation i garaget? Läs mer här om vilka förgiftningsriskerna är - i hemmet, garaget och trädgården.

Det är förhållandevis ovanligt att katter äter sådant de inte ska, men det förekommer. Är det ett väldigt giftigt ämne behövs det inga stora mängder för att ge katten allvarliga symtom - det kan det räcka med en liten provsmakning. Katter kan också råka komma i kontakt med giftiga substanser när dessa hamnar i pälsen och katten slickar sig för att få bort kletet.

Här berättar vi vilka faror som kan finnas i kattens närhet, så att du kan förvara sådant utom räckhåll för katten eller undvika dem helt. Läs också gärna om vilka livsmedel som är farliga för katter att äta.

I medicinskåpet

Det är ovanligt att katter självmant äter medicin från skåp eller handväskor. Om du har en nyfiken katt bör du dock vara försiktig med att lämna varje form av läkemedel framme, inte minst sådana som är avsedda för katter, som brukar vara smaksatta. 

 Den vanligaste orsaken till att katter drabbas av läkemedelsförgiftning är att ägaren i all välmening har gett katten medicin som inte har ordinerats av veterinär. Det är även relativt vanligt att katter av misstag får en överdos av sin ordinerade medicin. 

Kontakta omedelbart veterinär vid risk för läkemedelsförgiftning

Om din katt har kommit åt att äta något i medicinskåpet ska veterinär kontaktas omgående. För en del läkemedel finns det motgifter, och i annat fall kan det gå att minska förgiftningsrisken genom att ge kräkmedel, aktivt kol eller andra behandlingar, förutsatt att katten kommer under vård i tid. 

Detsamma gäller om du har råkat ge din katt för mycket av en receptbelagd medicin som den har fått ordinerad  - vänta inte på att eventuella symtom på överdos ska uppkomma, utan ring hellre en gång för mycket än för lite. Kontakta våra veterinärer i appen för rådgivning

Värktabletter avsedda för människor

Värktabletter som är avsedda för människor är mycket giftiga för katter. Paracetamol (som finns i Panodil, Alvedon mm) kan vara direkt dödligt för en katt, då det orsakar att kattens röda blodkroppar förstörs. 

Acetylsalicylsyra (som ingår i bland annat Magnecyl, Aspirin och Treo) samt ibuprofen (som finns i bl a Ipren) orsakar skador i flera organ, varav de vanligaste är magsår, som kan leda till svår invärtes blödning, och njurskador.

Symtom på förgiftning med värktabletter varierar beroende på vilken substans den fått i sig och kan vara:  

 • nedsatt allmäntillstånd
 • vinglighet
 • snabb andning
 • illamående och kräkning
 • avvikande färg på slemhinnorna (bleka eller blåaktiga)
 • ev brunfärgad urin  
 • kramper eller koma. 

Andra läkemedel

Även andra sorters läkemedel kan vara giftiga för katter. Deras metabolism skiljer sig från vår, och det som är säkert för människor kan vara farligt för katter. Det är inte tillåtet att ge sin katt något läkemedel på eget bevåg, inte ens läkemedel som är avsedda för katter. Det som är ordinerat för en katt är inte nödvändigtvis lämpligt för en annan, och det som hjälper vid en sjukdom kan vara farligt (eller verkningslöst) att ge mot något annat tillstånd. 

Misstänker du att katten behöver smärtstillande eller annan medicin ska du alltid kontakta veterinär för bedömning och behandling. Kosttillskott går bra att ge, då det är mycket ovanligt att de ger biverkningar. Om katten är dålig på något vis bör du dock inte dröja med att söka vård. 

I garaget

De medel som används för bilskötsel och bilvård innehåller ofta ämnen som är hälsovådliga på olika sätt - såväl hudkontakt, förtäring och inandning. Katter är lika känsliga för sådant som vi människor, och de behöver dessutom mycket mindre mängder för att bli allvarligt påverkade. Tänk också på att många farliga ångor är tyngre än luft, dvs koncentrationen är som störst vid golvnivå, där katter ofta befinner sig. 

Etylenglykol

Etylenglykol används som kylarvätska och i värmeväxlare. Etylenglykol har en söt lukt och smak, som de flesta katter lyckligtvis inte tycker om. Det finns dock risk att de får i sig etylenglykol om de exempelvis trampar i eller får på sig spilld kylarvätska och sedan slickar sig rena. Då etylenglykol är såpass giftigt behövs bara en mycket liten mängd för att orsaka allvarlig förgiftning.

Etylenglykol leder till svåra njurskador,och de första symtomen på förgiftning kan uppkomma redan efter en halvtimme. Tidiga förgiftningssymtom är bland annat illamående, ökad törst och ökat kissande. I värsta fall kan förgiftning med etylenglykol leda till dödsfall.

Det är mycket viktigt att katten omedelbart kommer under vård om den har fått i sig etylenglykol, då förgiftningen annars kan leda till njursvikt, och till och med dödsfall. Förvara alltid kylarvätskan i sin originalförpackning, oåtkomligt för katter, och kontrollera regelbundet att det inte läcker kylarvätska från bilen. Störst risk för spill är det i samband med byte av kylarvätska, och då är det bäst om katten inte är i närheten alls.

Här kan du läsa mer om etylenglykolförgiftning hos katt.

Petroleumprodukter

Katter som går i garage och bilverkstäder löper risk att utsättas för olika petroleumprodukter, som smörjmedel, lösningsmedel, vaxer och bränslen. Petroleumprodukter kan orsaka skada genom inandning, och ger då kemisk lunginflammation och andningsbesvär. Om katten slickar i sig medlet, eller får det på huden, finns dessutom risk för förgiftningsskador på andra inre organ. 

Om din katt får på sig spill från någon petroleumprodukt bör du tvätta bort det innan katten slickar det i sig. Använd till exempel matolja eller diskmedel för att lösa upp ämnet. Lösningsmedel och andra kemikalier ska undvikas. 

Försök aldrig framkalla kräkning om katten har förtärt petroleumprodukter, eftersom det ökar risken för bland annat kemisk lunginflammation. Kontakta istället veterinär omgående för vidare rådgivning. 

På tomten

Många utekatter går på långa strövtåg och det är givetvis svårt att kontrollera att de inte utsätts för något giftigt längs sin väg. Det du kan göra är att se till att din egen trädgård och tomtmark är säkra för katter att vistas på.

Råttgift och musgift

Bete med råttgift eller musgift är vanligtvis inte så lockande för katter, men det finns en risk att de ska få i sig giftet via förgiftade gnagare. Råttgift och musgift innehåller antikoagulantia, dvs ämnen som försämrar blodets förmåga att levra sig. Ämnet orsakar därigenom inre blödningar. Symtomen vid förgiftning med antikoagulantia är blodig kräkning och avföring, bleka slemhinnor, samt eventuellt hälta, blåmärken och andfåddhet. I tillräckligt stora doser kan råttgift orsaka dödsfall hos katter. 

Moderna musgifter kan även bestå av alfakloralos, ett ämne som påverkar centrala nervsystemet. Tecken på alfakloralosförgiftning hos katt är förändrat/nedsatt medvetandetillstånd, medvetslöshet, hjärtrytmrubbningar och olika neurologiska symtom. 

När skadedjurstekniker lägger ut råttgift eller musgift i ett område brukar de samtidigt informera om detta via skyltar och liknande. Var i så fall extra vaksam över din utekatt och ta ifrån den eventuella byten innan den hinner äta upp dem. Kontakta veterinär snarast om du får anledning att misstänka att katten blivit förgiftad. 

Här kan du läsa mer om råttgiftsförgiftning hos katter.

Giftiga växter

Katter tuggar gärna på växter, både för sysselsättningens skull och för att hjälpa matsmältningen. Vissa växter är dock giftiga för katter, och du bör helst undvika att ha dem hemma eller i rabatten om det finns katter i närheten. 

En del växter är framför allt irriterande för mage-tarm och ger förgiftningssymtom i form av kräkning och diarré. Ökad salivering förekommer också. En del katter kan få sämre aptit, vilket i sig är en fara, eftersom katter kan bli mycket sjuka av svält. Växter med irriterande växtsaft är bland annat gullranka, fredskalla och julstjärna.

“Undvik helt liljor och andra mycket giftiga växter - både i trädgården och inomhus.”

Det finns växter som är mycket giftiga för katter och enbart en liten bit av ett blad eller lök kan räcka för att orsaka allvarliga symtom, exempelvis på grund av njurskada och akut njursvikt. Katten kan till och med bli sjuk av att dricka vatten från en blomvas med giftiga blommor.

Växter som är särskilt giftiga för katter är:

 • Liljor
 • Påskliljor, narcisser, pingstliljor
 • Amaryllis
 • Liljekonvalj
 • Julros
 • Oleander
 • Tulpan och andra lökväxter
 • Murgröna
 • Ginst
 • Kottepalm
 • Änglatrumpet

Det finns flera olika växter som är olämpliga eller direkt farliga för katten att äta. Det bästa är om du informerar dig om växterna som finns i just ditt hem på t ex den norska sidan Felleskatalogen, som har en utförlig sammanställning över växter som är giftiga för katter. 

Om katten blivit förgiftad

Om du misstänker att din katt har ätit något giftigt, eller på annat sätt blivit förgiftad av någonting, ska du alltid kontakta veterinär. Detsamma gäller om katten visar symtom på förgiftning, som t ex illamående, nedsatt allmäntillstånd, vinglighet eller andra neurologiska avvikelser.

Försök inte att framkalla kräkningar hemma med hjälp av salt eller föremål - det kan istället leda till saltförgiftning eller att katten skadas. Ring hellre en gång för mycket än för lite: vissa förgiftningar kan snabbt leda till ett försämrat allmäntillstånd eller skador på organen och då behöver katten snabbt vård.

Här kan du läsa mer om hur förgiftning behandlas och vilken vård din katt kan behöva.  Har du andra frågor eller funderingar kring farliga livsmedel eller giftiga ämnen är du välkommen att kontakta våra veterinärer i appen.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.