Rinnande ögon hos hund

Att ögonen rinner beror vanligtvis antingen på ett ökat tårflöde, en dålig tårkvalitet eller på att avflödet genom tårkanalerna inte fungerar som de ska.

Orsakerna till ett ökat tårflöde är att det finns en irritation/smärta i ögat av någon anledning. Exempel på detta är, felställda hårstrån som ligger an mot hornhinnan (distichiasis/ektopiska cilier/trichiasis), felställda ögonlock som inte sluter till runt ögat (entropion/ ektropion), utvecklingsrubbningar, främmande föremål eller sår på hornhinnan/bindhinna/ögonlock.

Andra orsaker kan även vara olika typer av ögoninflammationer, ett högt tryck i ögat (grön starr) eller nybildningar som växer runt eller i ögat.

Tårarna består av vatten, fett och slem. En riktig sammansättning av tårarna är viktigt för en bra tårkvalitet och för att de ska fungera som smörjande och skyddande för ögat. En för hög halt av vatten ger ”vattniga tårar” som inte har samma förmåga att ligga kvar på ögat utan ger upphov till rinnande ögon.

Om avflödet inte fungerar kan det bero på stopp i tårkanalen. Det kan vara orsakat av utvecklingsrubbningar som finns från födelsen, "skräp" som täpper till kanalen, skada eller en infektion. Om ögonlocken inte ligger korrekt, så de viker sig inåt eller utåt, har tårarna svårt att hitta rätt väg ner i tårkanalerna och istället väljer tårvätskan att rinna utanför ögat. De väljer den "enklaste" vägen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.