Former av patellaluxation

Två former av patellaluxation förekommer. Vid medial patellaluxation kan knäskålen förskjutas till insidan av knäleden (medialt) och vid lateral patellaluxation kan den förskjutas till utsidan av knäleden (lateralt). Medial patellaluxation är vanligast hos hundar av mindre raser och lateral patellaluxation är vanligast hos storvuxna hundraser, men undantag finns.

Varför uppstår patellaluxation?

Patellaluxation uppkommer till följd av en avvikande anatomi i eller omkring knäleden vilket gör det lätt för knäskålen att förflytta sig, t ex en underutvecklad fåra i lårbenet eller en liten eller högt placerad knäskål.

Symtom vid patellaluxation

Symtomen vid patellaluxation varierar. En del hundar uppvisar inga symtom alls medan andra hundar kan ha uttalade problem med smärta och varierande grad av hälta. Ett klassiskt symtom är att hunden tar hoppsasteg med bakbenen.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs genom en veterinärundersökning där veterinären känner på stabiliteten i knälederna. Ibland kompletteras den kliniska undersökningen med en röntgenundersökning för att titta på ledens utformning och hur omgivande ben ser ut.

Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 enligt nedan:

0 = normalt belägen patella som inte kan luxeras

1 = patella kan luxeras manuellt men återgår spontant i normalt läge

2 = patella kan luxeras både manuellt och spontant och kan förbli luxerad

3 = patella är permanent luxerad

Hur behandlas patellaluxation?

Om hunden har problem av sin patellaluxation kan detta behandlas genom kirurgi. Flera olika operationsmetoder förekommer och valet av metod baseras på individuella faktorer hos hunden.

Är patellaluxation ärftligt?

Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt men arvsgången har inte kunnat fastställas. Rekommendationen är att endast hundar med normala knäleder används i avel. För ett flertal raser krävs att man gör en undersökning av patellorna inför avel. För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller har fått ett särskilt godkännande att utföra undersökningen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.