Lungkollaps (pneumothorax) hos hund

Vid lungkollaps, pneumothorax, har luft letat sig in i brösthålan så att dess naturliga undertryck gått förlorat. Konsekvensen blir att hela eller delar av lungorna faller samman, kollapsar, och hunden får svårt att andas.

Pneumothorax betyder luft i bröstkorgen (pneumo = luft och thorax = bröstkorg). I brösthålan föreligger normalt ett undertryck, vilket möjliggör för lungorna att vidgas och luft att sugas in vid inandning. Vid pneumothorax omges lungorna av luft och kan därför inte expandera normalt. Detta medför att andningsvolymen blir mindre och hunden har svårt att syresätta sig.

Pneumothorax kan uppkomma spontant eller till följd av trauma, samt vara öppen eller sluten. Vid öppen pneumothorax finns en förbindelse mellan brösthålan och utsidan av kroppen, t ex efter bitskada, skottskada eller stakning. Vid sluten pneumothorax pyser luften in i brösthålan via en öppning i de nedre luftvägarna eller lungvävnaden. En sådan öppning kan vara en följd av trauma, t ex trafikolycka eller perforation av ett brutet revben. Den kan också uppträda spontant till följd av annan förändring i lungvävnaden, som exempelvis tumör eller parasitangrepp.

Symtom

Lungkollapsen medför att hunden får svårt att andas och syresätta sig. Hunden kan:

  • Andas snabbt och ytligt
  • Andas med bukpress
  • Andas med öppen mun
  • Ha blåaktiga eller bleka slemhinnor
  • Ha snabb puls

Beroende på vad som orsakat lungkollapsen kan hunden även ha andra symtom.

Diagnos

Vid den kliniska undersökningen kan veterinären utvärdera hundens allmäntillstånd och andningsbesvär samt lyssna på hjärta och lungor med stetoskop. Vid pneumothorax är vanligen hjärtljuden dämpade och andningsljuden endast hörbara på den övre delen av bröstkorgen. Diagnosen bekräftas med röntgenundersökning. Oftast görs även blodprovstagning samt andra undersökningar utifrån hundens sjukdomshistoria.

Behandling

Traumatisk pneumothorax brukar självläka och behandlingen syftar till att hjälpa hunden andas lättare under läkningstiden, ofta genom att luft sugs ut vid en s k thoracocentes. Hunden kan också få syrgastillförsel. Vid spontan pneumothorax kan kirurgi bli nödvändigt, för att avlägsna den ”läckande” delen av lungan eller luftvägarna. Hundar med pneumothorax brukar skrivas in på djursjukhus för vård, och kan då även ges dropp, smärtstillande mm.

Prognos

Okomplicerad traumatisk pneumothorax kan självläka på några dagar och prognosen är oftast god förutsatt att hunden inte har andra allvarliga skador från traumat. Vid spontan pneumothorax varierar prognosen beroende på vad den underliggande sjukdomen är. 

 

Publicerad juni 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.