KCS kan ha många olika orsaker men vanligast är att tårkörtlarna har angripits av det egna immunförsvaret, en så kallad autoimmun sjukdom. Andra tänkbara orsaker är trauma, t ex efter trafikolycka, eller till följd av infektion i tårkörteln. Sjukdomen är kronisk och vanligtvis livslång, men prognosen varierar beroende på hur tidigt i förloppet behandling sätts in och hur väl hunden svarar på behandlingen. Autoimmun KCS är något vanligare hos vissa raser, däribland cavalier king charles spaniel, shih tzu, engelsk bulldog m fl. 

Symtom

Bristen på tårvätska gör att ögat blir torrt och irriterat och det samlas smuts i ögat som inte kan sköljas bort av tårarna. Detta blir en god grogrund för infektioner. Den typiska patienten med torra ögon har riklig mängd segt, grått slem i ögonen. Om ögat är infekterat med bakterier blir slemmet mer gulgrönt till färgen. Man ser också att ögonvitorna blir rödsprängda. På längre sikt blir hornhinnan grumlig och i svårare fall täckt med mörkt pigment som kan påverka hundens synförmåga genom att helt enkelt hindra ljus från att komma in i ögat. En torr hornhinna har dessutom svårare att läka ordentligt och är därför känsligare för skador.

Diagnos

Veterinären gör en undersökning av hundens ögon och kan då mäta tårproduktionen med hjälp av Shirmer Tear Test, STT, vilket är en särskild sorts pappersremsa som placeras innanför det nedre ögonlocket i en minut. Vid normal tårproduktion fuktas mellan 14 och 24 mm av pappersremsan på en minut, men hos hundar med KCS brukar värdet vara under 10 mm och om hunden har kliniska symtom på KCS är det ofta lägre än 5 mm/minut.

Behandling

Varje fall av KCS är unikt och behandlingen varierar därför mycket mellan patienter. Det finns dock några mediciner och behandlingar som används i de flesta fall:

  • Ögonrengöring: Morgon och kväll rengörs ögat från slem och smuts. Steril koksaltlösning (finns att köpa receptfritt på apoteket) droppas i ögat och ögonlocken masseras ordentligt. Slem och smuts torkas bort med en ren kompress. Rengöringen upprepas minst 3-4ggr vid varje behandlingstillfälle. Ögonrengöring kan behöva göras oftare om hunden har mycket slem i ögonen.
  • Tårersättning: Ögondroppar som håller ögat fuktat, dvs ersätter tårvätskan, ges 2-3 gånger per dag eller efter behov. Dessa droppar finns att köpa på djurkliniker, hos optiker eller apotek. Olika fabrikat och kombinationer av tårersättning kan användas.
  • Ciklosporin: Ögondroppar eller ögonsalva som stimulerar tårproduktionen och även har en antiinflammatorisk effekt ges flera gånger dagligen. Det tar ofta 6-8 veckor innan man kan avgöra om produktionen av tårar kommit igång. Även om hunden inte får tillbaka tårproduktionen är denna medicin mycket bra för att förhindra kronisk inflammation i hornhinnan.
  • Antibiotika: Ögondroppar med antibiotika ges vid behov då ögat blir infekterat av bakterier. Det går att undvika en onödig användning av antibiotika genom att sköta ögonrengöringen och behandlingen enligt ovan noggrant.

Uppföljning

Första uppföljning efter insättandet av Ciklosporin görs efter 6-8 veckor. Då görs en ny mätning av tårproduktionen för att bedöma effekten av behandlingen. Eftersom hundar med KCS ofta drabbas av kroniska hornhinneinflammationer och därmed har en ökad risk för hornhinnesår, infektioner och att drabbas av synnedsättning så rekommenderas att man låter en veterinär titta på ögonen minst 2 gånger om året.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.