Katarakt kan ha flera olika orsaker. Sjukdomen kan vara ärftlig, eller uppträda till följd av annan ögonsjukdom eller trauma. Katarakt kan ibland uppträda som komplikation till diabetes mellitus. Ofta ses katarakt hos äldre individer, men vid den ärftliga formen kan symtom uppkomma tidigt, redan vid några månaders ålder. I vissa fall kan sjukdomen även vara medfödd. 

Symtom

Den drabbade linsen kan se gråvit ut beroende på utbredningen av katarakten. Katarakt kan vara partiell, dvs endast omfatta en del av linsen, eller total. Ju mer utbredda förändringarna är, desto mer påverkas synen. Vid långt gången katarakt är hunden helt blind. Den ärftliga formen av katarakt drabbar vanligtvis båda ögonen, men kan uppträda i olika takt i respektive öga.  Den kataraktförändrade linsen kan dessutom medföra inflammation i ögat, vilket är smärtsamt. 

Hos många äldre hundar ses en dubbelsidig gråfärgning av linsen, s k skleros. Detta är en ofarlig åldersförändring som inte leder till någon påtaglig synnedsättning. För att skilja katarakt från åldersbetingad linsskleros behöver man göra en särskild ögonundersökning. 

Diagnos

Om veterinären misstänker att din hund har drabbats av katarakt görs en särskild ögonundersökning, vanligtvis av en veterinär med vidareutbildning inom ögonsjukdomar. Diagnosen kan ställas redan i tidigt skede genom s k ögonlysning, då ögonen undersöks med spaltlampa. 

Behandling

Det finns möjlighet till kirurgisk behandling av katarakt om den leder till synnedsättning eller om den orsakar en sekundär inflammation i ögat. Den sjuka linsen opereras bort och ersätts vanligtvis med en syntetisk lins. Störst chanser för att en sådan operation ska ge hunden synen tillbaka är om den utförs i tidigt skede.

Det finns ingen medicinsk behandling som botar katarakt. Det är dock viktigt att eventuella underliggande orsaker, såsom diabetes, behandlas. Om ögat är inflammerat ges medicinsk behandling mot inflammationen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.