Glaukom hos hund (grön starr)

Vid glaukom, eller grön starr, är trycket i ögat för högt vilket skadar näthinnan och synnerven. Symtom på glaukom kan komma plötsligt. Veterinär bör alltid uppsökas snarast om hunden visar tecken på smärta från ena eller båda ögonen.

Ett normalt ögontryck är viktigt för ögats funktion. Trycket påverkas av inflödet och avflödet av kammarvätska. Ögat producerar hela tiden ny kammarvätska, som har till uppgift att transportera näringsämnen och avfallsprodukter till och från ögat. I ett friskt öga förs vätskan bort från ögat genom kammarvinkeln i samma takt som ny vätska produceras.

Orsak

Hos hund orsakas det ökade trycket i princip alltid av ett försämrat avflöde i kammarvinkeln. Orsaken kan vara primär, där en felaktig form på kammarvinkeln kan ge glaukom, eller sekundär där andra faktorer försvårar avflödet, som t ex en inflammation i ögat, tumörer eller skador som påverkar kammarvinkeln. Den primära formen anses ärftlig och förekommer mer hos vissa raser t.ex engelsk- och welsh springer spaniel, flatcoated retriever, samoyedoch beagle.

Symtom

Symtomen kommer oftast plötsligt. Ögat blir rött, hunden kniper med ögat och verkar nedstämd eller trött och hornhinnan kan se gråaktig ut. Hos en liten andel av drabbade hundar uppkommer symtom på glaukom mer smygande.

Diagnos

Veterinären undersöker ögonen och kontrollerar vätsketrycket med en s k tonometer. Vidare undersökningar av ögats insida kan göras med hjälp av olika specialinstrument (såsom oftalmoskop och gonioskop).

Behandling

Den medicinska behandlingen består i trycksänkande ögondroppar av olika sorter. Det gäller först och främst att få ner trycket i ögat men också att behandla smärtan från det sjuka ögat.  I de fall glaukomet är sekundärt är det viktigt att också behandla den primära orsaken. Oftast skrivs hunden in vid djursjukhus för att få ett trycksänkande dropp direkt i blodet och få intensivbehandling av ögat.

Prognos

Denna sjukdom är mycket besvärligare hos hund än hos människa och leder många gånger till att ögat blir blint även om det behandlas efter bästa förmåga. I de fall det är en ärftlig sjukdom brukar det andra ögat också drabbas, och det brukar därför behandlas förebyggande. Om trycket inte kan regleras med medicinering mår hunden bättre av att ögat opereras bort så att smärtan försvinner.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.