Fransk hjärtmask hos hund

Fransk hjärtmask är sällsynt i Sverige, men förekommer på bland annat ön Sydkoster och i vissa områden på fastlandet. I många andra länder är smittan vanligt förekommande. Infektion med fransk hjärtmask är anmälningspliktig till Jordbruksverket.

Orsak

Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, är en så kallad rundmask som sprids via sniglar och ibland groddjur. Den mikroskopiska masken lever och förökar sig i blodkärlen i den smittade hundens lungor. Larverna förs ut via hundens avföring och kan sedan tas upp av sniglar. I sniglarna utvecklas larverna till ett smittsamt stadium, och kan infektera nya hundar som kommer i kontakt med sniglarna.

Symtom

Symtom uppträder ofta smygande, en lång tid (någon till några månader) efter smittotillfället. Symtom på infektion kan vara hosta, trötthet, avmagring och nedsatt levringsförmåga hos blodet. I en del fall blir hunden akut sjuk, till följd av hjärtsvikt eller blödning.

Diagnos

Diagnos ställs med avföringsprover från den drabbade hunden alternativt snabbtest av blodprov. Vid allvarlig infektion kan även blodbilden vara förändrad. Ofta kan förändringar ses vid röntgenundersökning av brösthålan.

Behandling

Innan man behandlar för fransk hjärtmask utförs ett ultraljud av hjärtat för att se hur stor maskbörda hunden har och vilka risker det finns med behandlingen. Lossnar det stora mängder döda maskar vid behandling finns det en risk att hunden blir sämre i sin sjukdom. Behandling sker med lämpligt avmaskningsmedel som skrivs ut av behandlande veterinär, eventuellt skrivs hunden in på djursjukhus för behandlingen.  

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.