Chock (akut cirkulationssvikt) hos hund

Det medicinska tillståndet chock innebär att hjärta och blodkärl inte förmår upprätthålla en tillräckligt god blodcirkulation i kroppen. Tillståndet är livshotande och drabbade hundar behöver snabbt komma under vård.

Medicinsk chock är inte att förväxla med psykisk chock eller emotionellt trauma som många förknippar ordet med. Vid medicinsk chock har kroppen av någon anledning inte längre en normal blodcirkulation, vilket leder till syrebrist i organ och vävnader. När cirkulationen sviktar reagerar kroppen med att slå till olika ”nödsystem” för att försöka mildra effekterna. Bland annat styrs blodflödet om så att de mest vitala organen får blodförsörjning på bekostnad av de mindre livsviktiga organen och perifera vävnader. Hjärt- och andningsfrekvensen ökar och produktionen av urin minskar eller upphör.

Orsak

Det finns flera olika orsaker till akut cirkulationssvikt:

  • Hypovolemisk chock – chock orsakad av att blodvolymen är för liten. Detta kan ske vid en stor blödning (inre eller yttre) eller kraftig uttorkning.
  • Kardiogen chock - hjärtutlöst chock, uppkommer när hjärtats funktion av någon anledning sviktar, oftast på grund av hjärtsjukdom eller till följd av en plötslig rytmrubbning orsakad av annan sjukdom eller – i ovanliga fall - utan fastställd orsak.
  • Septisk chock – vid kraftig bakterieinfektion med blodförgiftning kan blodkärlen och blodets egenskaper påverkas så blodgenomströmningen i kroppen blir otillräcklig. 
  • Neurogen chock – vid allvarlig skada på centrala nervsystemet kan signalerna från hjärnan till hjärtat och övriga kroppen utebli, vilket leder till att fördelningen av blodet i kroppen och hjärtats slagvolym blir felaktig.
  • Anafylaktisk chock – chock orsakad av en kraftig överkänslighetsreaktion. Läs mer om detta tillstånd här.

Symtom

En hund som är på väg in i chock kan bli flåsig och verka orolig samt bli svag och vinglig. Efterhand som tillståndet försämras blir hunden loj och slemhinnorna blir bleka eller blåaktiga (kontrolleras lättast i munnen, förutsatt att slemhinnan där är opigmenterad). Hjärtrytmen blir snabbare men blodtrycket sjunker. Hud, tassar, öronlappar och svansspets blir kalla om det inte är frågan om septisk chock, då hunden kan ha hög feber och kännas varm i det tidiga skedet. Om inte chocken snabbt kan hävas leder tillståndet till medvetslöshet och dödsfall.

Diagnos

Vid den kliniska undersökningen kontrolleras hundens cirkulation och allmäntillstånd. Veterinären bedömer slemhinnefärg, blodgenomströmning och puls samt grad av uttorkning. Hjärta och lungor undersöks med stetoskop. Vid tecken på akut cirkulationssvikt inleds vanligen behandling omedelbart, och vidare utredningar görs parallellt. Förutom en grundlig klinisk undersökning, där veterinären letar efter ledtrådar till vad som kan ha utlöst chocken, görs oftast även flera andra undersökningar, som röntgen, ultraljudsundersökning, EKG, blodprovsanalyser mm, både för att hitta orsaken och för att avgöra prognos och lämplig behandling.

Behandling

En patient i chock ges intravenöst dropp för att återställa blodcirkulationen till det normala. Ofta ges även smärtstillande och andra läkemedel, beroende på vad som orsakat chocken. Hundar med låg kroppstemperatur får hjälp att hålla värmen med värmedyna eller på andra sätt. Beroende på hundens tillstånd och vad den underliggande orsaken är ges även andra behandlingar, såsom blodtransfusion och syrgastillförsel.

Prognos

Prognosen beror till stor del av hur snabbt hunden kommer under behandling, men även på vad den underliggande orsaken till chocken är. Ju längre chocktillståndet föreligger, desto större blir skadorna på inre organ till följd av syrebristen vilket försämrar prognosen.

 

Publicerad juni 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.