Brexit – vad innebär det för min resa med hunden eller katten till Storbritannien?

I och med Storbritanniens utträde ur EU 31/1 2020 så uppkommer en del frågor om vad detta innebär för regelverket kring in- och utförsel av hund och katt till Storbritannien.

31/12 2020 uppör det utträdesavtal som tecknats mellan Storbritannien och EU att gälla och om inget nytt avtal slutits mellan parterna kommer Storbritannien från och med 2021 att behandlas som ett ordinarie land utanför EU.

Det är alltså i dagsläget omöjligt att avgöra vilka regler som gäller efter 31/12 2020. För mer information besök Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.