Ett bäckenbrott består vanligen av minst två frakturer på varsin sida av en benbit som då blir avskiljd från resten av bäckenet. Bäckenfrakturer kan vara mer eller mindre komplicerade, beroende på var i bäckenet frakturlinjerna går. Eftersom bäckenbrott brukar uppkomma till följd av trauma är det inte ovanligt att hunden samtidigt har andra skador som kan behöva åtgärdas före själva frakturen. Dit hör exempelvis skador i urinblåsa eller urinvägar, nervskador, blödning samt andra skador i mjukdelar eller skelett.

Symtom

Symtomen varierar något beroende på benbrottens lokalisation och allvarlighetsgrad. Hunden kan visa allt ifrån måttlig hälta på ett bakben till total förlamning i bakdelen. Bäckenfrakturer ger precis som andra frakturer upphov till smärta, och hunden kan verka låg och dra sig undan samt vara ovillig att äta och dricka. En del har även svårt att kissa och bajsa.

Diagnos

Vid den kliniska undersökningen tittar veterinären på hur hunden rör sig och undersöker den skadade bakdelen manuellt. Man letar efter ömhet, svullnad, avvikande rörlighet samt krepitation (om det ”knakar” när benet manipuleras eller belastas). Med hjälp av röntgenundersökning kan man dels fastslå att bäckenet är brutet, dels få reda på hur benbitarna ligger i förhållande till varandra. Det är även viktigt att utvärdera nervfunktionen i bakdelen samt säkerställa att hunden inte har skador på inre organ, såsom urinblåsa och urinvägar, eller andra skador efter traumat. Blodprover kan ge extra information om eventuella invärtes skador.

Behandling

Eftersom bäckenet är omgärdat av kraftiga muskler som håller benen på plats kan bäckenfrakturer många gånger behandlas konservativt, det vill säga med vila i ett begränsat utrymme i cirka sex veckor, samt smärtlindring. En del hundar, i synnerhet stora, behöver opereras både för att skynda på läkningen och därmed förkorta tiden med vila och smärta, samt för att förbättra chansen att återfå full funktion. Vissa frakturer är av sådan art att de behöver stabiliseras kirurgiskt, exempelvis om främre delen av höftleden är involverad i frakturen. Vid kirurgisk behandling placeras benbitarna i rätt läge mot varandra och fixeras med metallplattor, skruvar mm.

Prognos

Prognosen avgörs av om hunden har några ytterligare skador, av frakturens svårighetsgrad samt av att själva frakturläkningen förlöper komplikationsfritt. Strikt vila enligt veterinärens ordination är viktigt för att inte störa frakturläkningen eftersom detta ökar risken för kronisk hälta. Många hundar blir helt återställda, eller kan möjligen gå lite stelt med bakkroppen, medan andra får smärta och hälta till och från eller permanent. Tikar kan få framtida förlossningssvårigheter om bäckenhålan blivit trängre till följd av frakturen.

 

Publicerad maj 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.