Tandbehandling katt

Tandsjukdom är ett vanligt problem hos katter. Cirka 80 % av vuxna katter har någon form av tandproblem, men det kan vara svårt att upptäcka om katten lider av tandvärk. Det bästa sättet att behålla en god tandstatus på sin katt är daglig tandborstning.

Precis som hos människor bildas hos katter en beläggning på tänder som, om den inte avlägsnas, orsakar inflammation i intilliggande tandkött. Denna knappt synliga beläggning utvecklas senare till tandsten. Inflammationen i tandköttet i kombination med beläggning och tandsten leder på sikt till blottade tandhalsar och tandlossningsproblem, parodontit. 

Symtom på parodontit:

  • Dålig andedräkt
  • Lättblödande, rött och irriterat tandkött
  • Var runt tänderna
  • Lösa eller tappade tänder
  • Katten eller hunden drar sig för att öppna munnen eller kliar sig mot munnen
  • Försämrad aptit och salivering
  • Katten eller hunden har problem med att tugga, eller tuggar bara på ena sidan
  • Aggression, irritabilitet och nedstämdhet

FORL/TRhos katt

Hos katter förekommer dessutom en annan sjukdom som heter tandresorption (TR eller FORL). Detta är en tandhalsdefekt då delar av tanden bryts ner inifrån. Sjukdomen drabbar vanligtvis kindtänderna, men alla tänder kan drabbas. Hos en del katter drabbas endast någon enstaka tand medan andra får omfattande förändringar på flertalet tänder. Då TR-skadorna kan sitta under tandköttskanten kan de vara omöjliga att upptäcka med blotta ögat. För att bedöma kattens tänder behöver tänderna inklusive rötterna röntgas

Egenvård

Genom att dagligen borsta bort beläggning från tänderna kan sjukdomar i tänder och tandkött förhindras. Det är viktigt att redan när kattungen är ung introducera tandborstning, så att det blir en naturlig daglig rutin för dig och din katt. Många som börjar med tandborstning upplever att kontakten med deras djur blir mycket bättre än innan. Introducera tandborsten stegvis med bara några sekunders borstning första gången och öka sedan tiden efterhand. Det finns särskild djurtandkräm men den viktigaste delen av rengöringen är den mekaniska, dvs med tandborsten. Man bör inte använda tandkräm avsedd för människor till katt, eftersom den sorten inte ska sväljas. 

Tandkoll

Du kan boka tid hos oss för en första bedömning av tänderna och därefter bokas, om det behövs, en operationstid för tandrengöring. För en fullständig bedömning av tänderna behövs även röntgen av tandrötterna, så att man med säkerhet kan säga att det inte finns några problem med kattens tänder. Före tandbehandling undersöks katten av veterinär, som lyssnar på hjärtat och bedömer om det föreligger någon ökad narkosrisk. Ibland kan ett blodprov behöva analyseras för att veterinären ska kunna göra en riskbedömning inför narkosen.

Tandbehandling

Alla tandåtgärder utförs under gasnarkos för att minimera risken att katten ska andas in bakteriefyllda partiklar som frigörs under tandstensborttagningen, då detta skulle kunna leda till lunginflammation. Behandlingens omfattning avgörs av graden av parodontit eller tandresorption hos patienten. Tidiga stadier av parodontit behandlas med tandstensborttagning och polering av tänderna under narkos, kombinerat med förebyggande åtgärder i hemmet. Vid senare stadier behöver denna behandling ofta kompletteras med att tänder dras ut och ibland med tandköttskirurgi.

Vid tandbehandlingen görs en undersökning av tänder och tandkött, och man mäter eventuella tandköttsfickor samt röntgar tandrötterna. Tandstenen avlägsnas med ett ultraljudsinstrument med en rundad metallspets som vibrerar mot tandstenens yta. Äldre tänder kan ha missfärgningar som inte går att ta bort. Efter tandstensborttagningen brukar tänderna poleras, vilket gör att emaljytan blir glattare och uppkomsten av nya beläggningar fördröjs.

Även om det kan vara enkelt att ta bort lindrigare förekomst av tandsten genom att skrapa på tänderna på en vaken katt är denna metod mindre lämplig, eftersom man då inte kommer åt den plack och tandsten som finns innanför tandköttskanten. Skrapning innebär även risk för emaljskador.

Eftervård

Efter tandbehandlingen kan katten känna ömhet i munnen och kan då serveras mjuk mat i några dagar. Ofta ordineras även smärtstillande läkemedel.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.