Tandbehandling katt

Många katter behöver tandvård, precis som vi människor. Till skillnad från oss brukar katter dock inte drabbas av karies och hål i tänderna. Däremot är andra tandsjukdomar vanliga - 4 av 5 vuxna katter bedöms ha någon form av tandproblem.

Kort om tandsjukdomar hos katt

Katter kan drabbas av olika sjukdomar i tänder och munhåla - de vanligaste är tandlossningsjukdom till följd av tandsten, samt tandresorption (TR/FORL) som medför att tandhalsarna bryts ner.

Tandsten och tandlossning

Tandsten kan uppträda hos katter, precis som hos människor. Första steget är att det bildas en beläggning på tänderna (plack), som orsakar inflammation i intilliggande tandkött. Den här beläggningen är knappt synlig, men om inget görs kan den efterhand utvecklas till tandsten. Tandsten bildas både på den synliga delen av tandens krona och innanför tandköttet. Inflammationen i tandköttet leder på sikt till blottade tandhalsar och tandlossning (parodontit). 

Tandresorption (TR/FORL)

Många katter drabbas av en sjukdom som heter tandresorption (TR eller FORL, feline odontoclastic resorptive lesions). Sjukdomen innebär att tanden bryts ner inifrån. TR förekommer vanligtvis i kindtänderna, men alla tänder kan drabbas. Hos en del katter påverkas bara någon enstaka tand, medan andra får omfattande förändringar på flertalet tänder. Tandresorption kan vara mycket smärtsamt och påverka kattens livskvalitet avsevärt, men eftersom skadorna kan sitta under tandköttskanten går de inte alltid att upptäcka med blotta ögat. För att bedöma om en katt har tandresorption kan man behöva röntga tänderna och tandrötterna. 

Vilka katter behöver få tandbehandling?

Katter som inte har några besvär med tänderna behöver inte få tandbehandling, men det är inte alltid lätt att avgöra om en katt har tandvärk. Eftersom tandproblem förekommer hos 4 av 5 vuxna katter är det viktigt att ha regelbunden koll på hur katten mår och hur tänderna ser ut. Om din katt har börjat rata vissa sorters mat, eller har fått dålig andedräkt, kan det vara tecken på att den behöver en tandbehandling. 

Både tandlossning och tandresorption är vanligast hos medelålders och äldre katter. Raskatter är i något större utsträckning drabbade av tandresorption jämfört med huskatter. 

När behövs tandbehandling katt?

Om en katt har fått synlig tandsten eller andra symtom från tänder och mun kan det vara lämpligt att låta den få en tandbehandling. Ju tidigare behandlingen görs, desto bättre. Om tandstenen avlägsnas innan den hunnit ge upphov till djupare inflammation kan man förhindra att katten tappar tänder. 

Sjukdomen TR (FORL) kan tyvärr inte bromsas, men regelbundna tandbehandlingar kan hjälpa katten att behålla sin livskvalitet och slippa smärta. 

Symtom på tandproblem hos katt

Om du upptäcker ett eller flera av följande symtom hos din katt kan det vara lämpligt att boka tid hos din veterinär för en munkoll:

  • Dålig andedräkt
  • Lättblödande, rött och irriterat tandkött
  • Var runt tänderna
  • Nytillkommen snuva eller irritation i nosen
  • Lösa eller tappade tänder
  • Katten drar sig för att öppna munnen eller kliar sig mot munnen
  • Försämrad eller förändrad aptit, till exempel att den ratar viss mat
  • Problem med att tugga, tappar mat, tuggar bara på ena sidan
  • Ökad salivering
  • Aggression, irritabilitet och nedstämdhet

Kan jag förebygga tandproblem hos min katt?

Det bästa sättet att behålla en god tandstatus på är genom daglig tandborstning. När du dagligen borstar bort beläggning från tänderna kan du bromsa uppkomsten av sjukdomar i tänder och tandkött.

Det bästa är att börja introducera tandborstning redan när kattungen är ung, så att det blir en naturlig daglig rutin för dig och din katt. Introducera tandborsten stegvis med bara några sekunders borstning första gången och öka sedan tiden efterhand. Det finns särskild djurtandkräm som kan göra tandborsten mer smaklig, men den viktigaste delen av rengöringen är den mekaniska, det vill säga borstandet. Använd aldrig tandkräm avsedd för människor till din katt. Sådan tandkräm brukar innehålla fluor, och ska inte sväljas. Här kan du få mer tips på hur du kan borsta tänderna på din katt.

Kan jag själv ta bort kattens tandsten?

Även om det kan vara enkelt att ta bort lindrigare förekomst av tandsten genom att skrapa på tänderna på en vaken katt är denna metod mindre lämplig, eftersom man då inte kommer åt den plack och tandsten som finns innanför tandköttskanten. Skrapning innebär även risk för emaljskador.

Tandkoll

Du är alltid välkommen att boka tid för en munkoll/tandkoll. Då görs en första bedömning av kattens mun och tänder. Om det behövs bokas katten in på en operationstid för professionell tandrengöring. För att man ska kunna göra en fullständig bedömning av tänderna behöver man röntga tandrötterna. 

Inför en tandbehandling undersöks katten av veterinär, som lyssnar på hjärtat och bedömer om katten har någon ökad narkosrisk. Om katten är äldre eller har hälsoproblem kan ett pre-operativt blodprov behövas.

Hur går en tandbehandling till?

Vid en tandbehandling undersöks tänder och tandkött. Man mäter eventuella tandköttsfickor och röntgar tandrötterna. Tandsten avlägsnas med hjälp av speciellt ultraljudsinstrument, vars rundade metallspets vibrerar mot tandstenens yta. Däremot går det inte att ta bort de missfärgningar som kan finnas på äldre tänder. Dessa är dock inte skadliga. 

Efter att tandstenen har tagits bort brukar tänderna poleras. Detta gör att emaljytan blir blankare så att uppkomsten av nya beläggningar fördröjs.

Under tandstensborttagningen frigörs bakteriefyllda partiklar. För att minska risken för att katten ska andas in partiklarna utförs alltid tandåtgärder under gasnarkos, då katten har en tub i luftvägarna. 

Hur omfattande behandlingens som behövs beror på graden av parodontit eller tandresorption. Tidiga stadier av parodontit behandlas med tandstensborttagning och polering av tänderna under narkos, följt av förebyggande åtgärder i hemmet. Vid svårare former av sjukdomen behöver man ofta kombinera behandlingen med att dra ut en eller flera tänder. Ibland behövs också tandköttskirurgi.

Hur mår katten efter en tandbehandling?

Efter tandbehandlingen kan katten vara öm i munnen, särskilt om man har behövt dra ut tänder. I så fall får du instruktion om att ge katten mjuk mat i några dagar. Vanligtvis ordineras även smärtstillande läkemedel. Om katten har fått genomgå ett omfattande ingrepp kan du bli ombedd att ta den på återbesök för att kontrollera läkningen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.