Avmaskning katt

Hur gör jag för att avmaska min katt? Hur vet jag om min katt behöver avmaskas? Måste man avmaska innekatter? Här berättar vi allt du behöver veta om avmaskning av katter.

Vad innebär avmaskning av katt?

Avmaskning är en läkemedelsbehandling som görs för att katten ska bli av med invärtes parasiter. Det är inte en förebyggande behandling, det vill säga det är bara de parasiter som katten bär på vid tidpunkten för avmaskning som dör. Därför kan avmaskningen ibland behöva kombineras med en omsorgsfull sanering av kattens miljö.

Måste alla katter avmaskas?

Alla katter måste inte avmaskas. Vuxna katter som enbart lever inomhus blir normalt inte utsatta för parasitsmitta och behöver därför inte avmaskas. I princip gäller detta även för kattungar, om kattmamman är en strikt innekatt. 

När behöver kattungar avmaskas?

Kattungar till en kattmamma som går utomhus löper stor risk att bli utsatta för spolmasksmitta. Även om spolmask sällan ger några symtom hos en vuxen katt kan de små kattungarna bli rejält dåliga. Därför brukar kattungar avmaskas från ca 4-6 veckors ålder fram till leverans. Beroende på vilket avmaskningsmedel som används görs avmaskningen varannan eller var fjärde vecka. Kattmamman avmaskas samtidigt som ungarna. 

Det finns även encelliga parasiter som kan utgöra ett problem för kattungar och ungkatter, genom att de orsakar långvarig eller återkommande diarré. När ett katteri drabbas av en sådan parasit kan det bli nödvändigt att genomföra en omfattande sanering, med avmaskning, träckprovsanalys och noggrann rengöring.

När behöver en vuxen innekatt avmaskas?

En innekatt blir inte exponerad för mask och brukar inte ha något behov alls av avmaskning. Det händer dock att även innekatter har mask i avföringen eller att de kräks upp mask. Spolmaskägg kan överleva länge i miljön, och i oturliga fall kan en katt bli smittad av maskägg som exempelvis har legat gömd mellan golvbrädorna en lång tid. Det förekommer också att katter har kvar någon enstaka spolmask i magen sedan de var kattungar.

Vuxna katter har god motståndskraft mot mask och brukar därför inte visa några symtom om de har mask i magen. Om du har en innekatt som har problem med magen, dåligt hull eller hosta bör du boka tid hos veterinären. Sådana symtom är sällan orsakade av mask, och de behöver utredas ordentligt för kattens bästa. 

Har du tagit över en äldre katt och är osäker på om den blivit avmaskad, är det alltid bäst att kontakta veterinär först. Varje avmaskning som görs i onödan kan bidra till resistensutveckling hos maskarna.

När behöver en vuxen utekatt avmaskas?

Utekatter som tar gnagare riskerar att drabbas av mask - såväl bandmask som spolmask förekommer. De kan då behöva avmaskas. Det vanligaste tecknet på att en vuxen katt har mask är att ägaren ser små risgrynsliknande strukturer runt ändtarmsöppningen. Det är segment av bandmask. Spolmask ser ut som trådar, som kan bli upp till 5 cm långa, och de kan finnas i kattens avföring och uppkastningar. 

Idag är rekommendationen att enbart avmaska vuxna katter vid påvisad infektion. Om katten har synliga spolmaskar eller bandmasksegment är det grund för avmaskning, likaså om maskar har påvisats genom laboratorieanalys av kattens avföringsprov.

Vad orsakar mask för symtom hos katter?

När en liten kattunge har spolmask kan den ha varierande symtom. En lindrig infektion behöver inte orsaka några symtom alls, medan en kraftigare maskbörda kan leda till besvärliga diarréer och kräkningar, uppsvälld mage och avmagring. Luftvägsbesvär är också ganska vanligt hos kattungar, och orsakas av att spolmasklarver vandrar genom lungvävnaden. 

Det vanligaste symtomet på mask hos vuxna katter är att de inte har några besvär alls. Ofta upptäcks infektionen genom att katten har synliga maskar eller bandmasksegment i avföringen, pälsen runt ändtarmsöppningen eller i kräkning. 

I södra delarna av landet förekommer lungmask hos katt. Om din katt har symtom från luftvägarna rekommenderas att du kontaktar veterinär för undersökning. Då kan avföringsprov vara en del av utredningen. 

Hur går avmaskning till?

De flesta avmaskningsmedel är receptfria och kan köpas på apoteket. De finns i tablettform, lösning som tas via munnen, samt som spot on-lösning som droppas på huden mellan skulderbladen. 

Avmaskningsmedel kan innehålla en eller flera olika substanser. Det bästa är att använda medel med enbart en substans, för att minska risken för resistensutveckling hos maskarna. Fråga gärna apotekspersonalen om du vill ha hjälp med att hitta rätt preparat för din katt. Du behöver tala om för dem ifall du ska avmaska din katt mot bandmask eller mot spolmask. 

Om du tycker att det är besvärligt att avmaska katten själv är du välkommen att boka en tid på någon av AniCuras djurkliniker, så hjälper vi dig. 

OBS - om din katt har sjukdomssymtom som du misstänker beror på mask, ska du inte dröja med att kontakta veterinär. Vuxna katter blir sällan sjuka av mask, och det är viktigt att utreda om det finns andra underliggande orsaker.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.