Hälsokontroll katt

En hälsokontroll kan ge värdefull information om din katts hälsotillstånd. Vid en hälsokontroll går det att identifiera olika riskfaktorer som på sikt kan leda till att katten blir sjuk. Det finns dessutom en chans att upptäcka tidiga tecken på olika sjukdomstillstånd, t ex kronisk njursjukdom eller tandlossningssjukdom. Om den upptäcks tidigt kan ofta sjukdomens framfart bromsas.

Vad är en hälsokontroll för katt?

Vid en hälsokontroll görs en allmän genomgång av kattens hälsoläge, hull och allmäntillstånd. Vanligtvis ingår också ett rutinblodprov. Hälsokontroller kan göras för att få en uppfattning om kattens eventuella svagheter, som t ex om den riskerar att utveckla tandproblem eller ledproblem. Vid en hälsokontroll kan du få hjälp att göra anpassningar i skötseln, så att katten får en så hälsosam livsstil som möjligt. 

När behöver en katt gå på hälsokontroll?

Det är du själv som ägare som bestämmer när och hur ofta du vill göra en hälsokontroll av din katt. Många kroniska sjukdomar ger inga sjukdomssymtom till en början, men kan ge upphov till avvikelser i blodprov eller avslöjas på andra sätt. En del av dem upptäcks som ett bifynd när katten kommer till veterinären av andra orsaker. För en katt som är till synes frisk kan det gå lång tid mellan besöken och då kan en hälsokontroll vara av extra stort värde.

Det rekommenderas att äldre katter gör en s k seniorkontroll en eller ett par gånger om året, men katter i alla åldrar är välkomna på hälsoundersökning. Katter brukar kallas seniorer när de passerat halva sin förväntade livslängd, som regel räknas de som äldre från ca 9 års ålder.

Observera att en katt som har sjukdomssymtom behöver komma på ett vanligt veterinärbesök och inte en hälsokontroll.

Vad ingår i en hälsokontroll för katt?

Vid besöket gör veterinären en klinisk undersökning av katten från nos till svans. Katten blir vägd och får en hullbedömning. Allmäntillstånd, tänder, hud, ögon och öron mm kontrolleras, och veterinären lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop. Ofta analyseras ett blodprov och ibland ett urinprov i samband med hälsoundersökningen. 

Beroende på vad undersökningarna visar kan du därefter få en individuellt anpassad hälsorådgivning, eller ett förslag på vidare utredning om det finns tecken på att allt inte står rätt till.  Det kan exempelvis vara en ultraljuds- eller röntgenundersökning, eller utökade blodprover. Vanligtvis bokas ett nytt besök för detta.

Vilka sjukdomar kan upptäckas vid en hälsokontroll för katt?

Några av de sjukdomar som kan avslöjas i samband med hälsokontroll brukar utvecklas i det tysta under en lång tid. När sjukdomen väl orsakar symptom kan den vara långt gången och svårare att behandla. 

Ett blåsljud på hjärtat kan vara ett tidigt tecken på hjärtmuskelsjukdomen HCM, och förhöjda njurvärden eller levervärden kan peka på en kronisk sjukdom i de här organen. Katter kan lätt få lite förhöjt blodsocker när de är hos veterinären, men alltför höga nivåer kan vara tecken på diabetes och behöver utredas vidare. Andra tillstånd som ofta upptäcks i samband med en hälsokontroll är tandproblem, som TR och tandlossningssjukdom, samt ledbesvär (främst artros).

Vanliga frågor

Hur förbereder man sin katt inför en hälsokontroll?

Om blodprover ska tas vid hälsokontrollen kan katten behöva komma på fastande mage. Vanligtvis får du information om ifall katten ska vara fastande i samband med att du bokar tiden.

Vad kostar en hälsokontroll för katt?

Priset för en hälsokontroll katt kan variera beroende på vad som ingår i kontrollen och vilken klinik du vänder dig till. Kontakta din lokala djurklinik för information.

Kan man göra en hälsokontroll för katt själv hemma?

Det är alltid en god idé att undersöka sin katt själv hemma. Det kan ses som ett komplement till hälsokontroll som görs hos veterinären, men tänk på att en del av sjukdomarna som upptäcks vid en veterinärkontroll inte går att hitta utan att lyssna på hjärtat och ta blodprover.

Här berättar vi hur du kan lära dig att undersöka din katt själv.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.