Vaccination katt

Grundvaccination av katt görs ofta vid två tillfällen, den första som tidigast då katten är 8-9 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Enligt internationella rekommendationer bör man även vaccinera kattungen vid 16 veckors ålder. En påfyllnadsdos ges mellan 6 och 12 månaders ålder. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vart 3:e år mot kattpest. Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar förebygger du inte bara att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i kattpopulationen, på en låg nivå. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål, och de bör därför också vara vaccinerade.

Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Vaccin mot Felint leukemivirus (FeLV)

Utöver basvaccination erbjuds även vaccin mot den kroniska och dödliga kattvirussjukdomen Felint leukemivirus (FeLV). Vaccinet finns tillgängligt på vissa av AniCuras djurkliniken och djursjukhus, ta därför alltid kontakt din klinik/ditt djursjukhus innan ditt bokade besök för att säklerställa att vi kan erbjuda detta vaccin. För kattviruset FIV finns det i dagsläget inget vaccin tillgängligt i Sverige.

Rabiesvaccin

För katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katten vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.