Laserbehandling hund

Medicinsk laser kallas även för LLLT, low level laser therapy, eller lågeffektslaser. Inom veterinärmedicinen används laser för att behandla sjukdomstillstånd i muskler, leder och hud. Laserbehandling brukar accepteras väl av djuren, och många upplever behandlingen som avslappnande.

Vad är laserbehandling för hundar?

Laser består av en samlad stråle av ljusvågor som har samma våglängd och färg, och som svänger i samma takt. LASER är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

Medicinsk laser används inom olika områden, beroende på vilken våglängd och effekt laserstrålen har. Stark laser kan skära och bränna, och används bland annat för vissa kirurgiska ingrepp. Lågeffektslaser fungerar genom att ljuset i laserstrålen påverkar processer i cellerna, och det gör att laserbehandlingen har en läkande effekt på cellnivå.

Hur fungerar laserbehandling för hundar?

Medicinsk laser för hund fungerar på samma sätt som laserbehandling för människor.
Ljusstrålar av en bestämd våglängd tränger igenom huden och ner i vävnaden, och där utövar ljuset sin effekt på ljuskänsliga molekyler inne i cellerna. Ljuset stimulerar olika processer:

 • muskelavslappning
 • kärlvidgning
 • endorfinfrisättning 

Tack vare detta har laser en läkande effekt på cellnivå. Processerna fortsätter efter att själva laserbehandlingen är avslutad.

Beroende på hur lång våglängd lasern har kan den verka på olika djup. Infrarött ljus har längre våglängd och har bäst inträngningsförmåga. Det används därför vid djupt liggande besvär i exempelvis leder och muskler. Rött ljus har kortare våglängd och främst används till mer ytliga besvär, som senskador eller sår. Andra faktorer som spelar in är vilken typ av vävnad som behandlas och hur mycket tryck terapeuten använder. 

Vid vilka sjukdomar och tillstånd används laserbehandling för hundar?

Vid de här tillstånden kan laserbehandling vara effektiv:

 • Sår, även svårläkta sår
 • Svullnad 
 • Muskelspänningar 
 • Muskelinflammationer 
 • Muskelbristningar  
 • Ledinflammationer (undantaget septisk artrit)
 • Artros
 • Osteochondros
 • Senskador
 • Gallor 
 • Hudbesvär, t.ex. svamp 
 • Furunkulos
 • Hot Spot
 • Eftervård - operationer 
 • Vattensvans

Det finns också tillstånd när laser är kontraindicerat, dvs då hunden inte ska behandlas med laser. Exempel på detta är akut allmän infektion och tumörsjukdomar.

Vad finns det för fördelar med laserbehandling för hundar?

Behandlingen är smärtfri framför allt vid inflammation, smärta och vid sårläkning. Det frisätts endorfiner och oxytocin i kroppen, vilket ger smärtlindring och en välbehagkänsla hos djuret som behandlas. 

Laser är en skonsam behandlingsmetod med flera positiva effekter: 

 • Smärtstillande
 • Inflammationsdämpande
 • Stimulerar läkning
 • Minskar svullnad och ödem
 • Förbättrar immunförsvaret

Fördelen med laser jämfört med andra behandlingsformer är att det kan användas för hundar som fått biverkningar av antiinflammatoriska läkemedel, hundar med nedsatt leverfunktion, äldre hundar m fl. 

Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Hunden är med andra ord snabbare igång igen. Hundens allmänna välmående har också positivt inflytande på immunsystemet, vilket främjar läkningsförmågan. 

Är laserbehandling för hundar säkert?

Laserbehandling är i allmänhet väldigt säkert, förutsatt att behandlaren har kunskap om vilka inställningar som ska användas och hur länge behandlingen ska pågå. Eftersom laserstrålen kan skada ögat om man tittar rakt på den behöver alla som närvarar vid behandlingen bära skyddsglasögon. 

Hur går en laserbehandling för hund till?

Behandlaren håller en så kallad prob över området som ska behandlas. Från proben sänds laserstrålen ner i vävnaden. Lasern används oftast direkt på skadeområdet, men även triggerpunkter och omgivande vävnader kan behandlas.

Det förväntas att hunden börjar visa tecken på förbättring senast efter tre behandlingstillfällen. Vissa reagerar starkt och snabbt, andra behöver fler behandlingar. Vissa individer reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt behandlingsmetod. 

Hur lång tid tar en laserbehandling?

Ett behandlingstillfälle kan vara mellan 10 och 30 minuter, beroende på vilket sjukdomstillstånd och område som ska behandlas. 

Hur ofta ska hunden behandlas med laser?

Vid akuta skador och sår kan hunden behöva behandlas upp till 3 ggr/vecka i början.  För kroniska tillstånd kan det räcka att behandla 1 - 2 ggr/vecka. Laserbehandlingen kan gärna kompletteras med övrig fysioterapi såsom specifika träningsövningar, vattenträning, massage osv.

Finns det några biverkningar av laserbehandlingen?

Hunden kan bli lugn, men även lite trött under en laserbehandling. Själva behandlingen gör inte ont. En del hundar kan ibland få mer ont eller “träningsvärk” efter en behandling, men endast under en kort tidsperiod. Det beror på att läkningsprocessen har tagit ny fart, och det går snabbt över.

Kan man behandla sin hund med laser hemma?

För att behandlingen ska utföras på ett säkert sätt, och ha önskad effekt, är det viktigt att man låter sin hund få laserbehandling hos någon som är utbildad i medicinsk laserterapi för hund, till exempel en hundfysioterapeut eller annan behörig djursjukvårdspersonal.f. Om laserbehandlingen utförs felaktigt kan resultatet utebli och det kan finnas risk för skador. 

Hur mycket kostar laserbehandling för hundar?

Priset för laserbehandling varierar beroende på behandlingens längd, vilket tillstånd som ska behandlas och vilken mottagning du går till. Kontakta din lokala veterinär för prisuppgift. 

Försäkringsbolagen har olika villkor angående vilka behandlingsmetoder de ersätter. Kontakta därför ditt försäkringsbolag innan behandling påbörjas för att få rätt information gällande just laserbehandling för ditt djur. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.