Endoskopi hund

Vid endoskopi förs ett så kallat endoskop med en kamera in i det område som ska undersökas och eventuellt opereras. Endoskopet kan föras in via kroppsöppningar till olika organ såsom luftvägarna eller magtarmkanalen, eller genom kirurgiska snitt in i exempelvis bukhåla eller en led.

Inför endoskopering är patienten vanligtvis sövd eller har givits lugnande medel. Undersökningen brukar ta mellan en kvart och en timme, och hunden kan för det mesta få åka hem så snart den har vaknat ordentligt ur narkosen. Här finns information om gastroskopi, koloskopi samt artroskopi.

Bronkoskopi - endoskopering av luftrören

Bronkoskopi används främst vid utredning av luftvägssjukdomar som kronisk hosta eller andra andningsbesvär. Utseendet på luftrörens (bronkernas) insida inspekteras och ofta tas även prover för vidare analyser.

Cystoskopi – undersökning av urinrör och urinblåsa

Detta kan göras på tikar, honkatter och hanhundar (ej alltid möjligt på mindre hanhundar< 6 kilo). Vid en cystoskopi kan medfödda missbildningar i urinvägarna diagnosticeras och i vissa fall korrigeras med hjälp av kirurgisk laser. Vävnadsprov från urinblåsa och urinrör kan tas och i vissa fall kan urinstenar plockas ut eller sprängas med hjälp av laser.

Laparoskopi – undersökning av bukorgan

Vid laparoskopi görs ett till tre små snitt i bukväggen, genom vilka kamera och instrument kan föras in. Laparoskopi är en skonsammare metod än öppen bukkirurgi och används vid en del kirurgiska ingrepp såsom kastrationer av tik, kastration av kryptorkida hanhundar med testiklar i buken samt gastropexier (fixation av magsäck till bukvägg) hos hundar med risk för magomvridning.

Thorakoskopi – undersökning av brösthåla

Vid thorakoskopi görs ett till tre små snitt i bröstväggen för att möjliggöra införandet av kamera och instrument. Thorakoskopi kan utgöra en del av en utredning, och innefatta provtagning av vävnad från lunga, bröstvägg eller misstänkta tumörer i brösthålan. Även kirurgiska ingrepp som operation av hjärtsäck, operation av chylothorax (läckage av lymfa i brösthålan), kan ske med hjälp av thorakoskopi, liksom i vissa fall även operation av sjukliga förändringar i lungan

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.