Laparoskopi – titthålsoperation hund

Laparaskopi är ett relativt sett skonsamt ingrepp i bukhålan. Ett så kallat endoskop med en kamera förs in i bukhålan via små snitt i bukväggen, och en bild av bukens insida visas på en skärm.

Förutom att undersöka bukorganen kan man även utföra kirurgiska ingrepp med hjälp av laparoskopi. Instrument förs då in i buken genom små öppningar och kan styras av kirurgen som ser allt på skärmen. Eftersom det bara görs små hål i bukväggen är detta ett litet ingrepp i jämförelse med öppen kirurgi, då ett längre operationssår är nödvändigt.

Vad kan vi göra vid laparoskopi?

Inom veterinärmedicinen utförs inte laparoskopi i samma omfattning som på människor, men det används för vissa operationer.

De vanligaste titthålsoperationerna idag är:

Vid titthålskastration av tik avlägsnas äggstockarna så att produktionen av könshormon upphör och tiken slutar därmed att löpa. Metoden kan användas om kastration utförs i förebyggande syfte och det inte finns några förändringar i livmodern. Vid traditionell kastration tas både livmoder och äggstockar bort.

  • Kastrering av hanhundar med ena eller båda testiklarna i bukhålan (kryptorkism)
  • Provtagning av inre organ som lever och lymfknutor
  • Avlägsnande av urinsten

Det varierar vilka laparoskopiska ingrepp som erbjuds vid våra kliniker.

Vad är skillnaden jämfört med öppen bukkirurgi?

Laparoskopi kräver mer avancerad utrustning och utökad kompetens hos kirurgen men har flera fördelar för patienten. Ingreppet är mindre än öppen kirurgi vilket innebär att läkningstiden och konvalescensperioden blir kortare och infektionsrisken lägre. Smärta och obehag efter operationen är oftast avsevärt mindre än vid öppen kirurgi och behovet av smärtstillande läkemedel minskar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.