Artificiell insemination (AI) hund

Artificiell insemination (AI) kan i en del fall användas som ett alternativ till naturlig parning. Exempelvis kan det geografiska avståndet mellan hanhund och tik vara så stort att det utgör ett hinder för naturlig parning. Transport av sperma (kyld eller fryst) med efterföljande insemination kan då vara ett alternativ. Det finns också tillfällen då en naturlig parning är direkt olämplig, till exempel vid skada hos hanhunden.

Regelverk

I Sverige omfattas vi av ett tydligt regelverk gällande AI. Djur som inte kan fortplanta sig naturligt får enligt svensk djurskyddslag inte användas i avel. Det innebär att vi inte inseminerar tikar med svag eller obefintlig könsdrift eller tikar med anatomiska avvikelser i könsvägarna som hindrar naturlig parning. Vi är även mycket restriktiva med att inseminera tikar med tidigare förlossningsproblematik, i synnerhet hos raser där detta är ett frekvent förekommande problem. Vi ser gärna att djur som ska genomgå en insemination är hälsotestade enligt de rekommendationer som finns från respektive rasklubb.

Endast veterinärer med särskild utbildning och behörighet får utföra inseminationer i Sverige.

Så här går en artificiell insemination till

Kontakta oss i god tid innan en planerad insemination så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Inför en insemination görs en undersökning av tikens könsvägar. Cell- och/eller blodprov tas för att bestämma optimal tidpunkt för inseminationen.

Vi försöker i möjligaste mån hjälpa till även med mer brådskande inseminationer, till exempel om en parning mellan två individer misslyckats. I dessa fall kommer hanhunden och tiken tillsammans till kliniken. Om inget hinder för insemination föreligger tappas hanhunden på sperma vars kvalitet undersöks i mikroskop innan tiken insemineras.

I vissa fall upprepas en insemination efter 1-2 dagar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.