Hund som snarkar

Det är inte normalt att hundar snarkar, utan kan tyda på andningssvårigheter av olika slag. Snarkning uppkommer när passagen av luft har blivit begränsad på något sätt.

Om din hund snarkar bör du kolla upp det hos veterinär. Det finns varierande orsaker till att vissa hundar snarkar, och tillståndet kan vara olika svårt att åtgärda, beroende på vad som är den underliggande orsaken. Att en hund snarkar har dock alltid sin grund i att luften inte flödar riktigt fritt när hunden andas - dvs det utgör en andningssvårighet i någon grad.

Snarkning hos trubbnosiga hundraser

Snarkning är ett vanligt fenomen hos de hundraser som räknas som brakycefala, alltså trubbnosiga. Dessa är bland annat mops, engelsk bulldog, fransk bulldog och boston terrier. Trubbnoshundar har avvikande anatomi i skallen, med komprimerad nos och övre luftvägar. Ofta förekommer samtidigt en oproportionerligt lång gom och trång luftstrupe. Var och en av dessa anatomiska defekter kan ge upphov till rosslande andning och snarkningar.

Eftersom snarkning är tecken på en lindrig grad av andningssvårighet bör du låta din hund undersökas hos veterinär för att se om något kan göras för att undvika att svårigheterna förvärras med tiden. 

Det finns flera problem kopplat till andning och luftvägar hos trubbnosiga hundar. Här kan du läsa mer om brakycefala hundraser. 

Övervikt hos hund kan bidra till snarkning

Precis som människor kan övervikt vara en bidragande orsak till snarkningar, eftersom de extra kilona innebär ökat tryck på luftvägarna, inte minst när hunden ligger ner. Vid kraftig övervikt lagras dessutom fett in runt luftstrupen som gör den trängre, vilket leder till att hunden börjar snarka. 

Övervikt hos hundar är idag ett stort djurvälfärdsproblem och någonting som många hundar tyvärr lider av. 

Misstänker du att snarkningarna har sin orsak i övervikt kan du börja med att se över mat- och aktivitetsrutiner. Djurhälsopersonal kan hjälpa dig att välja ett lämpligt foder och lägga upp ett viktminskningsprogram för din hund. En lagom vikt ger många hälsovinster för alla hundar, men det är särskilt angeläget att hundar av trubbnosiga raser slipper övervikt, för att minska andra andningsbesvär, som rosslingar, andnöd och andfåddhet.

Läs med om övervikt hos hund och ta reda på om din hund behöver gå ner i vikt. 

Inflammerade och irriterade luftvägar

Allergier

Det förekommer att hundar med allergier snarkar. Allergi hos hund ger främst symtom från huden och ibland magen, men det händer att hundar får inflammation i de övre luftvägarna, ungefär som vid hösnuva hos människor. När slemhinnorna svullnar och sekretproduktionen ökar, som reaktion på stora mängder allergener i hundens omgivning, kan luftströmmen begränsas. Detta kan leda till att hunden snarkar. 

Här kan du läsa mer om allergi hos hund

Luftvägsinfektioner

I samband med virusinfektion i de övre luftvägarna kan det hända att en hund plötsligt börjar snarka. Snarkningarna bör då upphöra samtidigt som de övriga symtomen. 

Här kan du läsa mer om luftvägsinfektion hos hund

Snarkning som tecken på tandproblem

Snarkning kan även vara tecken på tandproblem. Svårtartad tandlossningssjukdom (parodontit) eller en obehandlad tandfraktur, kan leda till infektion i käkbenet. Om det är överkäken som är drabbad kan en fistelgång bildas mellan munhåla och noshåla. Munbakterier och matrester som passerar genom fistelgången orsakar retning och inflammation i noshålan, och snarkning kan vara ett av flera symtom. 

Här hittar du mer information om parodontit(tandlossnig) hos hund.

Om din hund snarkar bör du kontakta veterinären för bedömning. Snarkning hos hund är inte normalt, och kan orsaka sömnsvårigheter, sömnapné och med tiden kan hunden få allt svårare andningsproblem. 

Välkommen att kontakta din lokala djurklinik.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.