Hårlöshet (alopeci) hos hund

Alopeci, dvs hårlöshet eller tunn päls, kan vara utbredd (generell) eller lokal, i form av en hårlös fläck. Hårlöshetens utbredning och andra samtidiga symtom kan ge ledtrådar till vad som är den underliggande orsaken.

Vad är normal hårväxt?

Hårväxten sker i hårsäckarna (hårfolliklarna) och har tre olika faser: en tillväxtfas, en övergångsfas och en vilofas. Under tillväxtfasen, som kan pågå i flera månader, blir hårstrået kontinuerligt längre. Hur lång pälsen blir avgörs till stor del av hundens ras

I övergångsfasen, som varar i några dagar, blir hårsäcken successivt inaktiv och går in i vilofas. Vilofasen varar olika länge hos olika raser. När den är slut tappar hunden päls, genom att hårstrået faller ut. Därefter går hårsäcken återigen in i tillväxtfas.

Vad påverkar hårväxten och pälsfällning?

Vissa hundraser tappar mer päls än andra. Det beror på att hårsäckens vilofas är kortare hos dem. En del hundraser har lång tillväxtfas, dvs pälsen blir allt längre och behöver klippas. 

Utöver genetiska orsaker styrs hårväxten av faktorer som dagslängd, hormoner, hälsotillstånd och eventuella infektioner. Många hundar fäller pälsen vår och höst, i samband med att dagarna blir längre respektive kortare. 

Hormonspelets inverkan på hårväxten ses till exempel hos valpar, när de fäller valppälsen och får sin vuxenpäls. Även tikar som löper eller ger di påverkas av sina hormoner, och brukar då tappa päls.

Vid svår sjukdom eller långvarigt nedsatt näringstillstånd blir hårväxten nedprioriterad bland kroppens funktioner. Hårets tillväxt sätts på sparlåga. Päls som har fällts eller klippts ersätts då inte lika snabbt. Djurägare lägger ofta märke till detta genom att deras djur inte får tillbaka pälsen efter rakning (till exempel för blodprovstagning) under lång tid efteråt.

Infektioner som kan påverka hårsäckarna är bl a ringorm, demodikos (hårsäckskvalsterinfektion), rävskabb, samt follikulit (bakterieinfektion). Dessa medför ofta hårlöshet eller att pälsen ser tunn och maläten ut. 

Orsaker till hårlöshet

Hårsäcken är i vilofas

Hårlöshet inträffar när ett hårstrå som fallit ut inte ersätts av ett nytt, dvs när hårsäckens vilofas inte övergår i tillväxtfas. En tänkbar orsak till detta kan vara hormonrubbning såsom nedsatt sköldkörtelfunktion eller Cushings sjukdom. Det kan också ha ärftliga orsaker, som vid Alopecia X hos dvärgspets, bero på svårare sjukdomstillstånd eller läkemedelsbehandling.

Hårstrået har gått av

Hårlösa fläckar kan också uppkomma när hårstrån bryts av, ofta genom att hunden själv biter, tuggar eller slickar intensivt på ett område. Detta brukar bero på klåda, men kan också vara tecken på smärta i området. 

Ibland är frenetiskt slickande eller bitande mot en kroppsdel orsakat av psykologiska faktorer, som vid flank sucking syndrome och akral slickdermatit. 

Hårsäcken är förstörd

Skador i huden som är orsakade av sår eller höggradig inflammation kan medföra så kraftig ärrbildning att hårsäckarna försvinner permanent. I dessa fall är djurägaren oftast medveten om orsaken till hårlösheten. Ärr tenderar att dra ihop sig med tiden, och då blir den hårlösa fläcken mindre.

Är det farligt att min hund tappar päls?

Hårlöshet är i sig inte farligt. Men hårlöshet kan i vissa fall vara tecken på sjukdom som kan bli allvarlig om den inte behandlas. Ett exempel på det är Cushings sjukdom. Hårlöshet kan också vara förknippat med klåda eller smärta, vilket utgör ett lidande för hunden. Därtill kan nakenhundar och hundar med tunn päls behöva extra skydd mot solbränna samt kyla.

Vad gör jag om min hund tappar päls?

Om din hund börjar tappa päls, fälla onormalt mycket, får kala fläckar eller tunnare päls, bör du boka en tid för undersökning hos veterinären. Vad uppmärksam på om hunden också har andra symtom, som viktuppgång, trötthet, klåda, ökad törst mm. Anteckna gärna när besvären började och om de har förändrats över tid. Det är även värdefullt att få veta om någon i hushållet, eller andra djur i kontakt med hunden, har drabbats av hudsymtom.

Vad händer hos veterinären?

Vid veterinärbesöket får du bland annat berätta om hundens symtom och hur länge de har funnits. Veterinären gör sedan en klinisk undersökning. Ofta tas prover från hudförändringarna, för att leta efter tecken på infektioner av olika slag. Beroende på vad som bedöms kunna ligga bakom hårlösheten kan även blodprover samt vävnadsprover bli aktuellt.

Hur behandlas hårlöshet?

Om en underliggande orsak till hårlösheten identifieras behandlas denna. För vissa tillstånd saknas effektiv behandling, såsom Alopecia X och hårlöshet efter skada/ärrbildning. Dessa tillstånd är dock inte farliga för hunden, även om de lämnas obehandlade. 

Kan hårlöshet förebyggas?

I princip går det inte att förebygga hårlöshet. Det du som djurägare kan göra är att undvika att din hund har kontakt med djur med känd infektion av ringorm eller rävskabb, då dessa två är smittsamma mellan djur. Om du upptäcker kala fläckar eller tunn päls hos din hund, som inte kan förklaras av t ex säsongsbunden fällning, bör du rådgöra med veterinär. 

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.