Rävskabb hos hund

Rävskabben orsakas av ett parasitärt kvalster, Sarcoptes scabiei som även kan infektera andra djurarter som varg, mård, lo och våra hundar. Även människor och katter kan i sällsynta fall bli smittade.

I mitten av 1970-talet började vi se skabbinfekterade rävar i Norden. Rävarna minskade stadigt i antal för att så småningom återhämta sig något. De skabbinfekterade rävar som idag kan ses i naturen har mycket långt gångna förändringar. De har tappat hår på en stor del av kroppen och lider väldigt av sin klåda. Detta ser vi sällan på hund.

Smitta

Skabbdjuret är ett kvalster och tillhör spindeldjuren. Det är 0,2-0,35 mm breda och lever i hudens översta cellager där skabbhonan gräver gångar för att lägga sina ägg. Utvecklingen från ägg till vuxet djur tar ca tre veckor och det vuxna skabbdjuret lever två till fyra veckor.

Rävskabben – sarcoptesskabben anses vara mycket smittsam. Hundar kan bli smittade via direktkontakt med smittade djur eller indirekt kontakt genom att skabbsvalstret överlevt en kortare tid på platser där infekterade djur vistats.

En människa som får klåda från en hund med rävskabb drabbas av så kallad ”skenskabb” som visar sig som små röda utslag. Kvalstret kan inte fortleva och föröka sig på de värddjur som är främmande för dem. Utslagen läker av sig själv i samband med att hunden får behandling för skabbinfektionen.

Symtom

Klassiska symtom på rävskabb är intensiv klåda på öronkanter, utsida armbågar, och hasspetsar. I ett tidigt skede kan klådan vara mer låggradig men intensifieras om hunden inte får behandling. Huden blir rodnad med utslag, skorpbildning, mjäll och håravfall. I långt gångna fall blir huden förtjockad av den kraftiga klådan och inflammationen.

Miljösmitta

Skabbdjuren överlever inte länge utanför värddjuret. I inomhusklimat dör de inom ett par dygn på grund av det torra klimatet.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att djuret uppvisar klassiska symtom och veterinären genom undersökningen får misstanke om sjukdomen. Via ett skrapprov kan skabbdjur hittas men eftersom de vanligen inte återfinns i så stora mängder kan de vara svåra att skrapa fram. Hittas parasiten på skrapprov är det dock ett enkelt och snabbt test.

Det finns även ett blodprov för att påvisa antikroppar mot skabb. För att det ska vara ett tillförlitligt test måste hunden haft symtom i 2-3 veckor. I vissa fall utförs även en diagnostisk behandling, det vill säga att hunden behandlas som att den har skabb för att se om klådan försvinner och huden läker.

Behandling

Rävskabb är med dagens antiparasitära preparat relativt lätt att behandla. Det finns flera typer av spot-on preparat som alla är receptbelagda. Det är viktigt att behandla alla hundar i hemmet samtidigt för att förhindra återinfektion.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.