BAER hörseltest för katt

BAER-test är en metod för att mäta aktiviteten i hörselnerven, för att på så vis avgöra om en katt är döv på något öra. Det är framför allt katter som ska gå i avel som får genomgå testet, men det kan användas för alla patienter med misstänkt hörselnedsättning.

Allmänt om hörseltest för katter

Det kan vara svårt att diagnosticera hörselnedsättning hos katter, särskilt om katten har hörseln kvar på ett öra. Djurägare fattar ofta misstanke om att katten kan vara döv när den inte alls reagerar på höga ljud. Ett vanligt sätt att utreda kattens hörsel är då att ställa sig utom synhåll för katten och åstadkomma ett högt ljud, till exempel genom att slå ihop händerna. 

Det här testet kan ofta ge en uppskattning av om katten är hörande eller inte, men det finns vissa felkällor. Till exempel finns det risk för att katten känner vinddraget som uppkommer när händerna slås ihop. Om man istället slår mot en vägg eller bordsyta kan katten uppfatta vibrationerna av slaget. När katten reagerar på luftdraget eller vibrationen kan det verka som att den är hörande. Dessutom går det inte att avgöra om en katt som reagerar på ljudet har hörsel på båda öronen eller bara ett öra. 

Ofta räcker dock ett sådant här hörseltest, men det finns tillfällen när det är särskilt angeläget att få svar på om en katt har hörselnedsättning eller inte. Då är BAER-testet ett bra alternativ.  

Vad är BAER-test för katt?

BAER-test står för Brainstem Auditory Evoked Response. BAER är en typ av elektrodiagnostik som mäter höger och vänster öra var för sig. 

BAER-test används oftast på katter som är tänkta att gå i avel, särskilt katter som tillhör en ras där ärftlig dövhet förekommer, och som har vit pälsfärg. Det finns nämligen en koppling mellan medfödd dövhet och vit päls. 

Katter kan bli döva senare i livet av sjukdom eller ålder. Även dessa katter kan BAER-testas som en del i veterinärens utredning.

Hur går ett BAER-test till?

Testet kan utföras på både vakna eller sövda djur men helst bör katten få lite lugnande läkemedel innan, då en del upplever det som obehagligt (även om det inte är smärtsamt).

Först görs veterinären en allmän undersökning. Därefter blir katten sederad. När katten är trött fästs elektroder på kattens huvud och små proppar först ner i hörselgången. 

Vid själva mätningen sänds små klickljud ut via hörselpropparna. Om katten har hörsel går det att påvisa elektrisk aktivitet i hörselnerven och i hjärnstammen. Aktiviteten registreras av elektroderna som katten har på huvudet. Elektroderna är kopplade till en dator, som ritar ut aktiviteten som kurvor på en skärm. Dessa kurvor avläses av en neurolog i anslutning till undersökningen.

Var utförs BAER hörseltest för katt?

BAER är en metod som kräver både speciell utrustning och kompetens hos personen som gör avläsningen. Därför finns inte testet tillgängligt på alla AniCuras kliniker. För närvarande erbjuds BAER-test på följande kliniker och djursjukhus:

AniCura Aros Veterninärcentrum

AniCura Djursjukhuset Albano

AniCura Djursjukhuset Hässleholm

AniCura Kalmar Djurklinik

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.