Utredning cancer och tumörsjukdomar hund

Misstanke om att hunden drabbats av en tumörsjukdom uppstår ofta genom att djurägaren har hittat en knöl någonstans på hundens kropp.

Ibland ställs diagnosen efter att hunden har uppvisat diffusa symptom såsom exempelvis avmagring, eller genom att funktionen börjar bli sämre i ett specifikt, tumördrabbat organ. För att diagnostisera tumörsjukdomar hos hund används diagnostikmetoder som biopsier och cellprover (vävnadsprover), röntgen, ultraljud, MR-undersökning, datortomografi samt endoskopi.

Beroende på vilken tumörform det rör sig om, samt individens ålder och allmäntillstånd, kan olika behandlingar bli aktuella. Ofta kan kirurgiskt avlägsnande av knölen vara tillräcklig, men i många fall behövs andra behandlingar såsom cytostatikabehandling eller strålbehandling. Inom AniCura finns veterinärer specialiserade i onkologi, läran om tumörsjukdomar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.