Medicinsk utredning hund

Tillstånd som kan kräva en medicinsk utredning är exempelvis när en hund har börjat dricka mycket, äta dåligt, kräkas ofta eller har diarré.

Medicinsk utredning kan även behövas vid beteendeförändring allmäntillstånd eller avvikande pälskvalitet eller muskelansättning. Den medicinska utredningen inleds med att djurägaren får svara på frågor om hundens sjukdomshistoria (anamnes). Därefter görs en klinisk undersökning och vanligtvis tas blodprover för att få en uppfattning om hundens  blodvärden samt funktionen hos inre organ. Ofta kompletteras undersökningen med urinprov och utökad blodprovstagning, för t ex hormonanalys.

Utifrån vad som framkommit av anamnes, undersökning och provtagning kan även olika bilddiagnostiska undersökningar ingå i utredningen, t ex röntgen, ultraljudsundersökning eller endoskopi. Ibland blir det aktuellt att skriva in hunden för att göra mer omfattande undersökningar, t ex vissa ämnesomsättningsrubbningar, eller för att ge behandling av sjukdomssymtomen och den underliggande sjukdomen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.