Ultraljudsundersökning hund

Ultraljudsundersökning är en metod för bilddiagnostik som gör det möjligt att studera inre organ, mjukdelar, blodkärl med mera. De vanligaste ultraljudsundersökningarna på hund är bukultraljud, dräktighetsundersökning och ekokardiografi (ultraljud av hjärta).

Vad är ultraljud och hur fungerar metoden?

Ultraljud är ett högfrekvent ljud som alstras och mottas av en så kallad transducer (sändar-/mottagarenhet). Ljudvågorna som skickas iväg reflekteras på olika sätt av kroppens olika vävnader och tidsskillnaden mellan sändning och mottagning mäts. En dator bearbetar resultatet som sen åskådliggörs på en TV-monitor.

När är en ultraljudsundersökning användbar?

Ultraljud kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ. Det gör ultraljud till ett värdefullt diagnostiskt hjälpmedel vid många olika tillstånd. Ultraljudsvågor hindras av luft och tekniken kan därför oftast inte användas för undersökning av lungor. Den fungerar också sämre på skelettdelar. Ultraljud utgör ett komplement till röntgen, datortomografi (DT) och magnetkameraundersökning (MR).

Bukultraljud

Vid en bukultraljudsundersökning undersöks bukorganen inklusive kärl och lymfknutor. Förändringar i t ex lever, njurar och livmoder kan bedömas.

Hjärtultraljud/ekokardiografi

Vid ett ekokardiografi undersöks hjärtat, hjärtsäcken samt kärlen till och från hjärtat. Det kan både göras som en del av ett hälsoprogram, för att påvisa eller utesluta ärftliga sjukdomar och när hunden har symtom som kan bero på hjärtsjukdom, till exempel blåsljud.

Dräktighetsultraljud

En ultraljudsundersökning av livmodern kan ge svar på om en tik är dräktig. Undersökningen görs vanligtvis från dag 28 efter parning.

Förberedelse inför ultraljudsundersökning hund

Hunden bör vara fastande i några timmar före besöket. Om hunden har innehåll i magsäck och tarmar kan det försvåra bedömningen. Hunden kan också behöva få en lugnande spruta för att ligga stilla och avslappnad vid undersökningen, men de flesta ultraljudsundersökningar går bra att utföra utan att ge lugnande medel. Vid ultraljudsundersökning av urinorganen bör urinblåsan vara fylld, annars är det önskvärt att hunden är rastad inför undersökningen.

Hur går en ultraljudsundersökning till?

Vid ett bukultraljud ligger hunden vanligtvis på rygg, oftast i en mjuk vagga. Vid undersökning av hjärtat ligger patienten som regel på sidan, och kan även ha ett EKG påkopplat.

I de flesta fall rakas pälsen bort för att ultraljudsgivaren (proben) ska ha god kontakt med huden. Dessutom används vanligen sprit och/eller gel för att förbättra kontakten. Gelen torkas bort efter undersökningen, men för att undvika hudirritation är det bra att skölja huden med vatten efter besöket.

Risker med ultraljud

Det finns inga kända risker med ultraljudsundersökning. Både gravida kvinnor och barn under 18 år får närvara vid undersökningen om veterinären anser det lämpligt.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.