Amputation hund

I en del fall görs bedömningen att en skada på en hund inte kan fås att läka på ett tillfredsställande sätt. Då kan amputation, dvs. att en del av ett ben eller annan kroppsdel opereras bort, vara den bästa behandlingen.

I en del fall görs bedömningen att en skada på en hund inte kan fås att läka på ett tillfredsställande sätt. Då kan amputation, dvs. att en del av ett ben eller annan kroppsdel opereras bort, vara den bästa behandlingen. När en liten hund amputerar exempelvis en tå eller en del av svansen kan ofta hunden klara sig lika bra utan den bortopererade delen, men innan beslut tas om större amputation, i synnerhet om det är en hund av större ras, förs en diskussion kring eftervård, rehabilitering och prognos för tillfrisknande.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.