Vaccination

Kaniner bör vaccineras mot kaninpest och kaningulsot.

Vaccination ger ditt djur ett gott skydd mot de allvarliga smittsamma sjukdomar som förekommer i Sverige. Vi erbjuder också vaccin mot rabies och andra smittor som finns utomlands.  

Grundvaccinationen utgörs som regel av två eller tre doser, men i en del fall räcker det med en dos. Skyddet från grundvaccinationen brukar finnas kvar i 1 till 3 år. Därefter behövs påfyllnadsdos. 

Vid besöket bör du ha med dig djurets vaccinationsintyg eller EU-pass (obligatoriskt vid rabiesvaccinering).

Läs mer:

Besök våra specifika sidor för vaccination hund, katt och kanin här.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.