Vaccination kanin

Kaniner bör vaccineras mot kaninpest och kaningulsot.

Vaccination kanin

Vi rekommenderar årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD). Kaniner som träffar andra kaniner i samband med utställningar eller tävlingar samt kaniner som riskerar knott- eller myggburen smitta är särskilt utsatta och bör vara vaccinerade. Smittspridning sker framförallt under sommarhalvåret varför det är viktigt med ett uppdaterat skydd då.

Kaninpest (Myxomatos) och kaningulsot (RHD, Rabbit Hemorrhagic Disease) är två allvarliga virussjukdomar som kan drabba såväl vilda som tama kaniner. Det finns ett registrerat vaccin i Sverige, Nobivac Myxo-RHD PLUS, vilket ges i syfte att minska dödlighet och kliniska symptom på kaninpest och kaningulsot (orsakad av både RHDV1 och RHDV2) hos tamkanin. Vaccinet kan ges från 5 veckors ålder. 

Kaninpest

Förekommer i södra Sverige och ses året runt. Symptom inkluderar varig ögoninflammation och svullnader runt ögon och könsorgan samt på öronen. Viruset kan spridas via direktkontakt mellan kaniner samt via insekter eller fåglar. Sjukdomen har en hög dödlighet.

Kaningulsot

Förekommer framförallt i landets södra delar upp till Gävleborgs län och ses i större utsträckning under sommarhalvåret. Viruset finns i två varianter, RHDV1 och RHDV2. Sjukdomsbilden kan variera mellan dessa varianter. En del kaniner dör plötsligt utan föregående symptom, andra utvecklar feber, andningssvårigheter, sekret från näshålan eller symptom från nervsystemet. Dödligheten till följd av sjukdom är hög. Viruset sprids via direktkontakt mellan kaniner men även indirekt via infekterat material (avföring, urin, blod etc) och utrustning (matskålar, skor, kläder mm). Insekter såsom knott och mygg kan ha en del i smittspridningen. RHDV2 har visat sig kunna smitta vissa hararter. Viruset är mycket motståndskraftigt i miljön vilket måste beaktas i saneringsarbetet efter sjukdom.

För råd om vaccinationsregim för Din kanin ta kontakt med Din veterinär!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.