Vaccination kanin

Kaninpest och kaningulsot är två allvarliga, smittsamma sjukdomar som kan drabba både tama och vilda kaniner. Årlig vaccinering ger ett gott skydd mot båda sjukdomarna.

Vilka sjukdomar behöver kaniner vara vaccinerade mot?

Idag rekommenderas att kaniner vaccineras mot de smittsamma virussjukdomarna kaninpest och kaningulsot. Rekommendationen gäller framför allt kaniner i södra delarna av landet, samt de som ska ha kontakt med andra kaniner vid till exempel utställning. 

Kaninpest/myxomatos

Kaninpest, eller myxomatos, är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Symtom på sjukdomen är bland annat varig ögoninflammation, och svullnader runt ögon och könsorgan samt på öronen. Kaninpest har en mycket hög dödlighet, och behandling saknas. 

Kaninpest smittar lätt direkt mellan kaniner, men också via förorenade föremål, hö, utrustning mm. Viruset kan även spridas med fåglar och stickande insekter. Kaninpestviruset förekommer framför allt i södra Sverige, men sjukdomen har även påvisats i bland annat Södermanland. 

Kaningulsot/Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD)

Kaningulsot, kallas även för RHD, rabbit hemorrhagic disease, och har även den en väldigt hög dödlighet. Det finns två varianter av viruset som orsakar kaningulsot (RHDV1 och RHDV2), och båda förekommer i Sverige. Sjukdomsbilden kan variera beroende på vilken variant kaninen har smittats av. En del kaniner dör plötsligt utan föregående symptom, andra utvecklar feber, andningssvårigheter, blodigt sekret från näshålan eller symptom från nervsystemet. 

RHD-viruset sprids via direktkontakt mellan kaniner, och indirekt via foder, strö eller utrustning - till exempel matskålar, skor, kläder - som förorenats av avföring, urin eller sekret från en sjuk kanin. Insekter såsom knott och mygg kan också ha betydelse för smittspridningen. Kaningulsot har påvisats i södra halvan av landet, upp till Gävleborgs län.

Vilka kaniner behöver vaccineras?

Rekommendationen är att både ute- och innekaniner vaccineras, eftersom virusen som orsakar myxomatos och kaningulsot är mycket smittsamma. Utekaniner löper störst risk att smittas med kaninpest och kaningulsot från såväl vildkaniner som via fåglar. Innekaniner är dock inte heller skyddade från smitta. De kan bli infekterade via myggor och andra insekter som har flugit inomhus, samt via grenar, maskrosblad mm som har tagits in utifrån. 

I södra halvan av landet är smittrisken som störst, men en kanin som bor norr om Gävleborgs län bör också vaccineras om den ska på utställning, tävling eller annat evenemang där det finns andra kaniner. 

Hur ofta behöver kaninen vaccineras?

Vi rekommenderar årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD). Kaniner som träffar andra kaniner i samband med utställningar eller tävlingar samt kaniner som riskerar knott- eller myggburen smitta är särskilt utsatta och bör vara vaccinerade. Smittspridning sker framförallt under sommarhalvåret, och många väljer att fylla på kaninens vaccinationsskydd under senvinter-vår. 

Vilket vaccin används?

Det finns ett vaccin registrerat i Sverige, Nobivac Myxo-RHD PLUS. Vaccinet ges i syfte att minska dödlighet och kliniska symptom på kaninpest och kaningulsot orsakad av RHDV1 eller RHDV2. Vaccinet ges i en dos och fylls på årligen. Det går bra att vaccinera kaniner från och med 5 veckors ålder. 

Hur mår kaninen efteråt?

Vanliga biverkningar efter vaccinering är en tillfällig höjning av kroppstemperaturen samt en svullnad kring injektionsstället. Svullnaden kan finnas kvar i upp till 3 veckor. En vaccinerad kanin som blir infekterad med kaninpestvirus kan få lindriga symtom, främst i form av små svullnader i huden, som snabbt får sårskorpor. Även om kaninen inte blir påtagligt besvärad kan den fortfarande utgöra en smittrisk för andra djur, och det är viktigt att förebygga smittspridning. Här kan du läsa mer kaninpest respektive kaningulsot.

För råd om vaccinationsregim för din kanin ta kontakt med din veterinär!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.