En ljusare framtid möjlig för trubbnosiga hundar

Många hundar av trubbnosras har problem med andningen. Nu har Svenska Kennelklubben, SKK, lanserat ett hälsoprogram, RFG-scheme, där hundarnas andning kan undersökas. Med en avel som fokuserar på hundar som inte uppvisar andningsbesvär kan hälsoläget förbättras för dessa raser.

Många trubbnosiga hundar av raserna mops, engelsk- och fransk bulldogg, lider av tillståndet BOAS, brachycephalic obstructive airway syndrome. Detta är ett samlingsnamn för orsaker som ger andningssvårigheter, på grund av deras kraftigt hoptryckta nosparti och korta skalle. Genom ett hälsoprogram, RFG-scheme, kan hundar av dessa raser testas med avseende på andningen. De hundar som har en påverkad andning i hälsotestet bör inte ingå i avel.

- Hundarna kan undersökas från och med 24 månaders ålder genom ett hälsotest i två steg. Först bedöms hundens andning i vila och sedan efter ett belastningstest, där hunden får trava i tre minuter. Veterinären noterar andningstypen och eventuella missljud och graderar därefter hundens andningsvägar enligt en fyrgradig skala där noll är normalt och tre innebär svåra andningsproblem, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura.

Hundar under två års ålder kan också genomgå testet men resultatet är då enbart preliminärt. Undersökningen behöver upprepas igen när hunden blivit två år gammal.

Resultaten stambokförs

Resultatet av en undersökning enligt RFG-scheme stambokförs hos SKK för raserna mops, engelsk och fransk bulldogg. Hundar som inte är registrerade hos SKK kan genomgå hälsotestet men då registreras inte resultaten.

I dagsläget är hälsoprogrammet frivilligt, men ägare till hundar av ovanstående raser uppmanas att låta undersöka sina hundar enligt RFG-scheme.

- Det här är ett viktigt initiativ för att förbättra hälsoläget hos dessa raser. Som valpköpare till en mops, engelsk eller fransk bulldogg bör man säkerställa att föräldradjuren är undersökta enligt RFG-scheme utan anmärkning, säger Sandra Douglas.

Fakta

  • Hälsoprogrammet är framtaget för att över tid minska förekomsten av andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.
  • RFG-scheme, Respiratory function grading scheme, innebär att en särskilt utbildad veterinär undersöker hundens luftvägar enligt ett fastställt protokoll för att upptäcka eventuell påverkan på hundens andning.
  • AniCura har flertalet veterinärer som är godkända för att utföra hälsotester enligt RFG-scheme och kan erbjuda undersökning på kliniker från Landskrona i söder till Falun i norr. Läs mer här vilka kliniker som utför dessa hälsotester.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.