Flera konstaterade fall av leptospiros

Vi har under hösten haft flera konstaterade fall av leptospiros i Sverige, framförallt på Gotland. Leptospiros är en anmälningspliktig sjukdom så dessa fall är rapporterade till myndigheterna.

Leptospira, en bakterie som finns över hela världen

Leptospira, som orsakar sjukdomen leptospiros, är en bakterie som förekommer i hela världen inklusive Sverige. Det är ingen ny smitta i landet även om det pratats mer frekvent om den under hösten. Leptospira består av över hundra undergrupper där vissa undergrupper kan orsaka sjukdom hos hund. Bakterien trivs bäst i förhållandevis varma och fuktiga miljöer och förekommer gärna i stillastående vattenansamlingar. På grund av vårt klimat är sjukdomen relativt ovanlig i Sverige. Det är betydligt vanligare att hundar smittas utomlands. Under de senaste åren har antalet fall i Sverige varierat mellan ca 10-30 fall/ år. Det är sällsynt att katter insjuknar till följd av leptospiros. 

Hur smittar leptospiros? 

Smitta sker främst via urin från infekterade djur och de mest relevanta smittvägarna här i Sverige är från andra hundars urin eller från gnagare.

Symptom

De flesta hundar som träffar på smittämnet blir inte sjuka. Om hunden insjuknar är det vanligaste att infektionen förlöper med milda influensaliknande symtom, men sjukdomen kan bli allvarlig och dödsfall förekommer. Feber och symptom som uppkommer till följd av skador på lever och njurar är de vanligaste tecknen, såsom ökad törst, kräkningar, slöhet och aptitlöshet.

Leptospiros i Sverige

Vi har under hösten haft flera konstaterade fall av leptospiros i Sverige, framförallt på Gotland. Leptospiros är en anmälningspliktig sjukdom så dessa fall är rapporterade till myndigheterna.

Hösten i år har varit mild vilket gör förhållandena mer gynnsamma för bakterien, men kyla och snö bromsar smittspridningen. Leptospirabakterien trivs normalt sett vid varmare temperaturer än vi har nu men vid tidig kontakt med infekterad, färsk urin kan smitta ske. Vid minusgrader och uttorkning dör bakterierna snabbare.

Bör jag vaccinera min hund mot leptospiros?

Hundar som bor i områden med mycket nederbörd och varmt väder samt som rastas där många andra hundar rastas och/eller där det förekommer många råttor kan vara kandidater för vaccinering. Detsamma gäller hundar som fångar råttor.

Grundvaccination görs genom två vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Effekten av vaccinet är relativt kortvarig varför vaccinationen behöver upprepas med jämna mellanrum. Mer information om vaccination hittar ni under ”Dags att vaccinera”. Höstens väder är gynnsamt även för andra sjukdomar såsom kennelhosta och vi rekommenderar att man gör en översyn av hundens vaccinationsstatus så att samtliga vaccinationer är uppdaterade.

Leptospiros är en så kallad zoonos, dvs. den kan spridas mellan djur och människor.

För mer information om sjukdomen se SVA:s hemsida, www.sva.se

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.