Vaccinera ditt husdjur – för både djuret och kompisarnas skull

När de senaste två åren har präglats av pandemin är det fler än någonsin som välkomnat en ny fyrbent familjemedlem. Den 28 september infaller World Rabies Day där ett av årets fokusområden är att sprida fakta om rabies. I Sverige är vi tack och lov förskonade från rabies men även i vårt land är vaccinationer en viktig del i förebyggandet av smittsamma sjukdomar. AniCura vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma både nya och gamla hund- och kattägare på vikten av att vaccinera sina djur.

Sverige har en hög andel vaccinerade hundar, vilket också leder till färre utbrott av smittsamma sjukdomar. Ju färre mottagliga individer det finns desto svårare får viruset att sprida sig. Alltså, ju fler vaccinerade hundar vi har desto färre hundar kommer att bli sjuka av ett virus, även de som av någon anledning inte kan vaccineras eller som inte utvecklar ett skydd efter en vaccination. En ganska enkel ekvation men som kräver att vi håller ett ständigt fokus på vaccinationer.

I Sverige bör alla hundar vaccineras regelbundet mot parvo, smittsam leverinflammation och valpsjuka. Hundar som lever i hundtäta områden, går på hunddagis eller på annat sätt träffar många andra hundar bör även vaccineras mot kennelhosta.

Vaccination hund

Grundvaccination av hund görs oftast vid två tillfällen med 3–4 veckors mellanrum, tidigast från 6 veckors ålder, men vanligtvis vid 8 veckor. Den första vaccinationen görs i normala fall av uppfödaren innan du hämtar valpen. Vaccination nummer två sker när valpen är cirka 13 veckor gammal. För en valp som av någon anledning inte vaccinerats innan 13 veckors ålder räcker det med vaccinationen vid 13 veckor. En uppföljande vaccination ges när hunden är 6-12 månader gammal. I Sverige sker denna uppföljande vaccination oftast i samband med ettårsdagen. Därefter bör den vaccineras vart tredje år livet ut mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation. Om hunden ska vara skyddad mot kennelhosta krävs vaccination årligen.

Vid själva vaccinationen ska hunden vara frisk och kry. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

Läs mer om varför du bör vaccinera din hund.

Vaccinera var tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus

Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är potentiellt livshotande sjukdomar som lyckligtvis förekommer i ringa omfattning i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Genom att låta vaccinera din hund mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i hundpopulationen, på en låg nivå i Sverige.

Vaccinera varje år mot kennelhosta

Kennelhosta är sällan en svår sjukdom, men kan vara besvärlig för det sjuka djuret och bana väg för följdinfektioner som i sig kan vara allvarliga. Kennelhosta orsakas av flera olika smittämnen och vanligtvis drabbas hundar som vistas i miljöer där många andra hundar befinner sig. Kennelhosta är smittsamt och ofta sprider den sig på t.ex. hunddagis eller hundtävlingar.

Vad står det på mitt vaccinationskort?

Nedan är förklaringar för de förkortningar som står på vaccinationskortet:

  • DHP: ett kombinationsvaccin som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus
  • DHPPi: ett kombinationsvaccin som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och parainfluensa, ett av de smittämnen som orsakar kennelhosta
  • Pi: ett vaccin mot parainfluensa, ett av de smittämnen som orsakar kennelhosta
  • KC: ett vaccin som ges i nosen och skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta

Smuggelhundar

Under senare tid har smuggelhundar fått en hel del uppmärksamhet i media. I den tid vi nu befinner oss där efterfrågan på hundvalpar vida överstiger tillgången så ser hundsmugglarna förstås sin chans. Vi är övertygade om att de flesta som köper en smuggelhund inte är medvetna om det och det kan också vara svårt att förstå varför illegalt införda hundar är ett allvarligt problem. De införselregler vi har för hundar syftar till att skydda oss från rabies, en fruktansvärd virussjukdom som inte förekommer i Sverige. En valp som införs till Sverige från ett land där rabies förekommer och vilken inte vaccinerats i enlighet med rådande lagstiftning, utgör alltså en potentiell risk för oss människor. Man måste komma ihåg att rabies är en sjukdom med 100% dödlighet för den som insjuknar. Vi kan alltså inte tillåta några som helst risker.

När du ska köpa en valp så behöver du försäkra dig om valpens ursprung. Det bästa är förstås om du etablerat kontakt med en uppfödare på ett tidigt stadium och haft möjlighet att följa valpen redan från start. Om du inte haft den möjligheten så har vi tagit fram en lista på några varningssignaler du ska vara uppmärksam på.

Vaccination katt

Grundvaccination av katt görs vid två tillfällen, den första som tidigast då katten är 8–9 veckor gammal och nästa ca 3–4 veckor senare. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Kattpest är en allvarlig och inte sällan dödlig sjukdom, och även kattsnuva kan ha ett mycket allvarligt förlopp och orsakar också kroniska infektioner hos många individer. Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i kattpopulationen, på en låg nivå i Sverige. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål.

Det förekommer att katter får biverkningar i 1–2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Utöver basvaccination erbjuds även vaccin den kroniska och dödliga kattvirussjukdomen FeLV.

Läs mer om varför du bör vaccinera din katt.

Rabiesvaccin

För hundar och katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska djuret vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass för att få resa in i landet. I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mycket sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Läs mer om Rabies hos hund.

World Rabies day 28 september

28 september infaller World rabies day vars syfte är att uppmärksamma rabies och dess påverkan på den det drabbar. Under 2020 och 2021 har antalet smuggelhundar ökat i Sverige vilket fått mycket utrymme i media. Med ett ökat antal smuggelhundar ökar också risken för att vi får in rabies i Sverige. Rabiesproblematiken är som störst i Afrika och Asien, men förekommer även i Europas östra delar. Sjukdomen tar tiotusentals människoliv varje år. Det finns många frivilligorganisationer som jobbar med att bekämpa rabies. Genom en ökad kunskap om viruset kan fler liv räddas i framtiden. 

Se till att boka tid för vaccination för din hund samt katt redan idag!

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.