Tecken på att valpen du vill köpa är en smuggelhund

Intresset för att skaffa hund har väl aldrig varit så stort som under det senaste året och många är de familjer som välkomnat en ny fyrbent kamrat i sitt liv. Att dela sitt liv med en hund är fantastiskt så det är lätt att förstå att många vill ta den möjligheten. Men det finns en baksida med detta kraftigt ökade intresse. Den senaste tiden har efterfrågan på hundvalpar vida överstigit tillgången och många uppfödare vittnar om långa köer redan innan valparna är födda. Det har givit hundsmugglare ett gyllene tillfälle att tjäna stora pengar.

Varför är det problematiskt att köpa en sk ”smuggelhund”?

Problemen med hundar som tas in till Sverige illegalt är många. Dessa valpar föds oftast upp i undermåliga miljöer under hemska förhållanden. Många gånger separeras valparna för tidigt från sin mamma, vilket kan påverka valpens sociala utveckling och förstås även tikens välmående. Uppfödningen sker i trånga utrymmen med alltför många hundar på liten yta. Hygienen är bristfällig och i dessa miljöer trivs parasiter och virus. Konsekvensen blir att många av valparna drabbas av parasitangrepp och virusinfektioner, något som utöver ett lidande för valpen kan bli en kostsam historia för den nya ägaren. Dessa små valpar får också utstå långa och krävande transporter, ofta undangömda i lådor, väskor eller under bilsäten. Det är lätt att i stunden tänka att man ”räddar” en valp från dessa förhållanden och därför välja att köpa valpen trots att den har en tveksam bakgrund. Då är det viktigt att komma ihåg att så länge det finns köpare till dessa valpar så gynnar det säljarna och de har goda möjligheter att fortsätta med sin verksamhet. Enda sättet att få stopp på detta är alltså att sluta köpa dessa valpar.

De införselregler vi har för hundar syftar till att skydda oss från rabies, en fruktansvärd virussjukdom som inte förekommer i Sverige. En valp som införs till Sverige från ett land där rabies förekommer och vilken inte vaccinerats i enlighet med rådande lagstiftning, utgör alltså en potentiell risk för oss människor. Man måste komma ihåg att rabies är en sjukdom med 100% dödlighet för den som insjuknar. Vi kan alltså inte tillåta några som helst risker.

Varningstecken på att valpen du vill köpa är en smuggelhund

När du ska köpa en valp så behöver du försäkra dig om valpens ursprung. Det bästa är förstås om du etablerat kontakt med en uppfödare på ett tidigt stadium och haft möjlighet att följa valpen redan från start. Om du inte haft den möjligheten så finns det några varningssignaler du ska vara uppmärksam på.

Tecken på att hundvalpen kan vara insmugglad:

  • Du får inte möjlighet att träffa valpens mamma och/eller syskon
  • Säljaren vill stämma träff med dig på en neutral plats, t ex parkeringsplats
  • Det går inte att få fler bilder på valpen än de som ligger i annonsen
  • Du får inga frågor från säljaren – en seriös uppfödare kommer att ha frågor till dig och ställa krav på hur du ska ta hand om valpen
  • Du får inga köpehandlingar

Ibland uppger säljaren att valpen är intagen till Sverige från utlandet men att den är rabiesvaccinerad och har ett EU-pass så att allt är i sin ordning. Viktigt att komma ihåg är att en valp tidigast kan importeras till Sverige vid 15 veckors ålder. Valpen får vaccineras mot rabies tidigast vid 12 veckors ålder och därefter måste 21 dagar passera innan valpen får tas in i Sverige (undantaget Norge där rabiesvaccination inte är ett krav). Om valpen är yngre än 15 veckor är den således inte intagen i enlighet med våra införselregler.

Allteftersom vi blir mer vaksamma blir hundsmugglarna mer förslagna och kan vidta ett antal åtgärder för att valpen ska verka svenskfödd. Om du misstänker att något inte står rätt till – avstå från att köpa valpen!

Här kan du läsa mer om vad du bör få med dig från uppfödaren vid ett valpköp.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.