Akutmottagningen

Det kan vara svårt att själv avgöra om ditt djur behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning. Vi har öppet för akuta sjukdoms- och olycksfall måndag - lördag.

Har du ett akut sjukt djur?

Ring alltid innan du kommer så att vi kan planera för att ta emot ditt djur på bästa sätt!

Vad händer när ni anländer till djursjukhuset?

Om tillståndet för ditt djur är livshotande gör vi vårt yttersta för att ta hand om er direkt vid ankomst. Vid mindre kritiska sjukdomstillstånd anmäler ni er i receptionen och får sedan vänta på er tur.

Ibland är det långa väntetider på akuten och vi prioriterar alltid den patient som är i mest behov av akut vård, sämst går först.

Varje patient som kommer in bedöms enligt särskilda medicinska kriterier, sk triagering. Med hjälp av dessa korta triageringar i väntrummet uppdateras hela tiden vår bedömning och turordningen kan således komma att ändras beroende på vilka patienter som väntar, det kan innebära att just du och ditt djur får vänta lite längre, vi hoppas att du har förståelse för det. 

Exempel på sjukdomstillstånd och deras olika klassificeringar

Observera att ert djur kan bli klassificerat i en annan färg än vad exemplen nedan anger, vi gör en helhetsbedömning av allmäntillståndet där vi tar in många olika aspekter. Detta är endast exempel. 

Röd:

 • Allvarlig blödning
 • Pågående kramper
 • Allvarlig andnöd
 • Medvetslöshet
 • Magomvridning
 • Kraftigt värmeslag

Gul:

 • Intensiva kräkningar
 • Pågående förlossning
 • Allvarlig uttorkning
 • Uttalad smärta
 • Ormbett på hund
 • Urinstopp

Grön:

 • Enklare sårskador som behöver åtgärd
 • Akut hälta
 • Intensiv klåda
 • Akut öroninflammation
 • Ögoninflammation
 • Kräkning och diarré utan påverkat allmäntillstånd

Blå:

 • Vi bedömer att ert djurs tillstånd är så pass stabilt att det kan bokas på vår/någon av våra klinikers mottagning inom ett par dagar.

Det kan bli långa väntetider på akuten

Vi gör vårt bästa för att hålla väntetiderna så korta som möjligt. Om det är många sjuka djur som väntar och ditt djur bedöms stabilt med en sjukdomsbild som inte brådskar kan vi ibland råda er att boka in tid längre fram istället. 

Ta gärna med en bra bok, mobil och laddare samt någonting gott att äta. Vi bjuder på kaffe och te samt erbjuder gratis Wi-Fi i väntrummet. I vår kaffehörna finns enklare snacks att köpa och en mikrovågsugn att låna. 

Våra avdelningar

 • Det är på polikliniken de inledande undersökningarna görs på ditt djur och här får du oftast träffa både veterinär och sköterska.

  Läs mer om detta

 • Det kan vara svårt att själv avgöra om ditt djur behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning. Vi har öppet för akuta sjukdoms- och olycksfall måndag - lördag.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver stanna för vidare utredning eller vård skrivs djuret in på stationärvårdsavdelningen. På avdelningen vårdas även djur efter operation.

  Läs mer om detta

 • På vår operationsavdelning utför vi dagligen planerade och akuta operationer såsom kastration, kejsarsnitt, endoskopi, tandsanering, operation av urinstenar, omfattande sårskador, livmoderinflammation, magomvridning, ortopediska ingrepp mm. Hundar o…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till AniCura Falu Djursjukhus rehabavdelning!

  Läs mer om detta

 • Vi på AniCura Falu Djursjukhus har två laboratorier med modern utrustning där vi utför analyser på hud, blod, urin, avföring och andra kroppsvätskor.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.