Det kan finnas flera orsaker till att en katt får lunginflammation, men ofta är det en följd av att en underliggande sjukdom banat vägen för bakterieinfektion. Därför är det viktigt att leta efter den underliggande orsaken, så att den kan behandlas samtidigt som lunginflammationen.

Symtom

Symtom på lunginflammation är exempelvis:

  • Ansträngd andning
  • Snabb andning
  • Nosflöde
  • Feber
  • Slöhet
  • Försämrad aptit
  • Sänkt aktivitetsnivå

Diagnos

Det finns en rad sjukdomar som ger liknande symtom som lunginflammation och för att skilja dem åt behöver olika undersökningar göras. Den viktigaste undersökningen är röntgen av lungorna, ofta kompletterat med blodprov och ibland urinprov

Det är sällan en bakterieinfektion är den primära orsaken till lunginflammation, utan det rör sig vanligen om en sekundär bakterieinfektion som fått fäste när luftvägarnas och lungornas försvar är nedsatt av annan anledning. T ex kan virusinfektion, svampinfektion eller inandning av främmande material bana vägen för bakterieinfektion. Ibland vill veterinären utesluta sjukdomar som försämrar kattens immunförsvar, som till exempel FIV eller FeLV. Hos katter med dessa sjukdomar kan lunginflammation vara svår att få bukt med.

Behandling

Lunginflammation behöver oftast behandlas. I lindriga fall kan behandlingen ges i hemmet, men om katten är mycket dålig kan den behöva läggas in för vård. Behandlingen inkluderar ofta smärtstillande och anti-inflammatorisk behandling, antibiotika och ibland syrgasbehandling samt dropp. På djursjukhus kan katten få mediciner direkt i blodkärlen, och kan placeras i särskilt utrymme med extra syrgas och högre luftfuktighet, vilket hjälper till att lösa upp slem i luftvägarna. När slemmet löses upp förbättras andningen.

Om behandlingen inte har förväntad effekt kan det bero på att bakterierna är resistenta mot antibiotika. För att få reda på vad det är för bakterier och vilka antibiotika de är känsliga för kan det vara nödvändigt att göra en bakterieodling. Då behöver ett prov tas från nedre luftvägarna med hjälp av ett litet plaströr som förs ner via halsen. Detta görs under sedering (lugnande medicinering) eller lätt narkos.

Prognos

Prognosen för tillfrisknande beror på hur sjuk katten är och vad som är den underliggande orsaken till lunginflammationen. Om inflammationen upptäcks och behandlas i tid, och rätt antibiotika används för bakterieinfektionen, är prognosen god förutsatt att den underliggande orsaken upptäcks och behandlas samtidigt.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.