FIV - kattens immunbristvirus

FIV är en virussjukdom som enbart drabbar katter. Sjukdomen liknar HIV hos människor, men FIV kan inte smitta till människor. Smittan är mycket ovanlig i Sverige.

FIV är i sig inte dödlig, men då den hämmar immunförsvaret banar den vägen för att katten ska bli mottaglig för andra infektioner, i t ex tarm, hud eller luftvägar. Vanligaste smittvägen är via blod och bett, som exempelvis vid slagsmål. Däremot ses sällan infektion från en kattmamma till hennes foster eller kattungar, men det förekommer att smittöverföring sker via mjölken.

Symtom

I samband med infektionstillfället uppträder övergående, milda, influensaliknande symtom i form av lätt feber och lite hängighet. Därefter går virus in i vilofas. Kattens immunförsvar kan inte bekämpa infektionen, utan smittade katter blir kroniskt infekterade. Symtom på immunbristsjukdom ses oftast när katten är äldre, efter en symtomfri period på minst tre – fem år.

När symtom på FIV bryter ut ses ofta kroniska infektioner i bl a munhåla eller övre luftvägar. Katten blir sjuk av bakterier och andra smittämnen som friska katter normalt inte blir dåliga av. Andra symtom är avmagring, förstorade lymfknutor, febertoppar och symtom från olika organ, som kan ha drabbats av infektion (däribland hud, tarm och ögon).

Diagnostik

Diagnosen ställs genom att antikroppar mot viruset påvisas i blodprov. Eftersom infekterade katter inte kan göra sig av med viruset innebär ett positivt provsvar (dvs att man hittar antikroppar i blodprovet) att katten bär på FIV-infektion. I ett mycket tidigt skede kan provet vara negativt. Likaså i sent skede, om kattens immunförsvar är mycket påverkat.

Behandling

Det finns ingen behandling mot FIV. En FIV-positiv katt som är symtomfri kan leva i många år, men det är då viktigt att se till att den inte träffar andra katter, som i så fall också skulle kunna bli smittade.  

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.