Syringomyeli hos hund

Syringomyeli är en allvarlig sjukdom där vätskefyllda hålrum, så kallade syrinx, uppstår inuti ryggmärgen. Sjukdomen orsakar varierande grad av symptom, för de värst drabbade hundarna innebär det ofta en påtagligt nedsatt livskvalitet.

Syringomyeli uppkommer pga. en störning i ryggmärgsvätskan normala flöde, exempelvis till följd av en tumör, meningit (hjärnhinneinflammation) eller en medfödd missbildning. Hos hund ses de flesta fallen av syringomyeli inom rasen cavalier king charles spaniel och hos dessa anses det bero på en medfödd förträngning i skallens bakersta delar. Förträngningen gör att lillhjärnan kan pressas ned mot öppningen mellan skallen och ryggkotkanalen. Detta i sin tur påverkar flödet av ryggmärgsvätska och tryckförändringar uppkommer vilket resulterar i att vätska ansamlas inuti ryggmärgen. Deformiteten i skallgropen påminner om Chiari malformation hos människa och kallas därför för Chiari-like malformation eller CM. Denna typ av förändring ses även hos andra raser, företrädesvis hos de som har en uttalat välvd skalle, däribland griffon bruxellois, pomeranian och chihuahua. En hund kan ha CM utan att utveckla syrinx i ryggmärgen, dvs. alla hundar med CM lider inte av syringomyeli.

Symptom

En del hundar med syringomyeli uppvisar inga eller endast lindriga symptom, medan andra har kraftiga symptom. Symptomen debuterar ofta innan hunden är 3-4 år gammal. Typiska symptom inkluderar:

  • Klåda på hals, skuldror eller huvud. Hunden kliar sig markant utan att den lider av allergi, öronproblem eller annat som kan förklara klådan. Det förekommer att hunden kliar i luften runt huvudet. Ofta utlöses klådreaktionen när hunden blir glad eller uppspelt. 
  • Stelhet och smärta i nacken
  • Ovilja att hoppa eller gå i trappor
  • Minskad aktivitet
  • Beteendeförändring
  • Plötsliga smärtreaktioner till synes utan anledning
  • Rädsla för beröring och hantering

Diagnos

Misstanke om syringomyeli fattas baserat på hundens symptom och diagnos fastställs genom en magnetkameraundersökning (MR).

Behandling

Själva sjukdomen/förändringen kan inte behandlas men en del av symptomen kan lindras med smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel. Det varierar hur väl hunden svarar på behandling. Kirurgisk korrigering för att minska förträngningen i skallgropen har prövats men med otillfredsställande resultat.

Prognos

Prognosen är beroende av sjukdomens allvarlighetsgrad och hur väl hunden svarar på eventuell behandling. En del hundar kan leva ett långt liv med god livskvalitet medan andra har så pass kraftiga symptom att de avlivas i ung ålder.

Förebyggande

Det enda sättet att förebygga syringomyeli är genom ett noggrant avelsarbete. I raser med en hög förekomst av syringomyeli bör avelsdjur genomgå en MR-undersökning inför avel. Hundar som uppvisar symptom ska aldrig användas i avel.

Syringomyeli hos cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel är som beskrivet ovan överrepresenterad med syringomyeli. I en undersökning från Storbritannien där ett stort antal cavalierer undersöktes med MR hade 70% förändringar förenliga med syringomyeli. Av dessa hundar hade 25% symptom vid ett års ålder. Några motsvarande siffror från Sverige finns i dagsläget inte.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.