TBE (Tick-borne encephalitis) hos hund

Tick-borne encephalitis orsakas av TBE-virus som sprids genom bett av fästingen Ixodes ricinus. Hundar kan bli infekterade av viruset, men det är mycket ovanligt att de insjuknar i TBE.

TBE, som på svenska heter fästingburen hjärninflammation, är en sjukdom som är vanligast hos människor men som i sällsynta fall även drabbar hund. Om fästingen bär på TBE-viruset sker smittöverföring redan vid bettögonblicket med sekret från fästingens spottkörtlar. Det är sannolikt vanligt att hundar infekteras med TBE-virus utan att bli sjuka av infektionen.

Symtom

Hos de hundar som insjuknar i TBE ses inom cirka 7 - 10 dagar symtom i form av hög feber, slöhet, nedsatt aptit, neurologiska symtom som nedsatt medvetandegrad, kramper och förlamning.

Vad kan man göra själv?

Det finns inget vaccin mot TBE för hund. Förebyggande behandling består av att förhindra fästingangrepp med hjälp av fästingprofylax i kombination av regelbunden, daglig genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

När bör veterinär uppsökas?

En hund med hög feber eller krampanfall behöver komma under vård snarast.

Diagnos

Diagnostik av TBE kan vara komplicerad. TBE verifieras genom påvisande av specifika TBE – antikroppar i serum, men detta innebär inte att hundens eventuella sjukdomssymtom är orsakade av TBE-virus, utan andra underliggande orsaker kan behöva utredas. Antikroppar finns i blodet ca två veckor efter infektionstillfället och livslång immunitet uppstår vid genomgången infektion.

Behandling hos veterinär

Det finns ingen specifik behandling, utan man kan endast ge understödjande terapi med intravenöst dropp, antiinflammatorisk och smärtstillande medicin. Behandling med antibiotika fungerar inte eftersom TBE orsakas av ett virus.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.