Allergivänlig hund - finns det?

Idag finns det många hundraser som beskrivs som allergivänliga hundar eller allergifria. Då borde väl en hundallergiker utan problem kunna ha en hund av sådan ras? Tyvärr inte. Det finns dessvärre ingen hundras som är allergifri. Men det kan finnas en hund som passar just dig, även om du har hundallergi.

Pälsdjursallergi blir idag allt vanligare. Även om katter är de djur som oftast utlöser allergi är det många allergiker som reagerar på hundar. I takt med att pälsdjursallergier tilltar i samhället växer också efterfrågan på allergifria hundar - längtan efter hund kan vara stor även hos en allergiker. Men ta inga onödiga risker: den helt allergifria hunden existerar inte. I den här artikeln får du som är hundallergisk kunskapen du behöver innan du tar beslut om att skaffa hund.

Kan jag som pälsdjursallergiker skaffa hund?

Allergi är inget att ta lätt på - läkare avråder hundallergiker från att skaffa hund överhuvudtaget (även en sk "allergivänlig hund"), eftersom allergin kan bli så allvarlig att den leder till astmaattacker. Om du eller någon i din familj är allergisk och ändå gärna vill ha hund bör ni tänka igenom beslutet noga - framför allt ha en plan B för vad som ska ske med hunden om ni inte kan ha den kvar på grund av allergin. Vi rekommenderar också att rådgöra med läkare innan beslutet tas om att skaffa hund.

Här är allmänna råd för hur du som är hundallergiker kan undgå att drabbas av en allergisk reaktion:

 • Undvik exponering. Det bästa för en hundallergiker är att helt enkelt undvika exponering för det som utlöser allergi, dvs hundar. Om du har turen att enbart reagera på det allergen som finns hos okastrerade hanhundar är det möjligt för dig att umgås med tikar och hankastrater.
 • Läkemedel. Om du planerar en kortare vistelse i en miljö där hundar finns eller nyligen vistats finns det möjlighet att ta till läkemedel för att dämpa den allergiska reaktionen.
 • Minimera exponering. Om kontakt med hundar inte kan undvikas är det bäst att du inte har nära, fysisk kontakt med hunden. Det finns även möjlighet att ta reda på om hunden du har kontakt med frisätter mycket eller lite allergener.
 • Städa, schamponera och begränsa hundens utrymmen. Det går också att i någon grad minska mängden allergen i miljön genom frekvent städning i hemmet samt schamponering av hunden. Hunden ska inte tillåtas i sovrummet.
 • Hitta en allergivänlig hund som passar dig. Flera studier har genomförts som visar att mängden allergener varierar stort från hund till hund. Hundens ras är av mindre betydelse, men det kan eventuellt vara lättare att minimera hundens allergen om du väljer en s k "allergivänlig hundras", som inte fäller så mycket. Hundar av andra raser kan dock också vara "allergivänliga".

Kort om allergi och allergener

Allergi räknas som en av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar. Allergi innebär att kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne som normalt sett tolereras. Dessa allergiframkallande ämnen kallas för allergener och finns överallt i vår vardagsmiljö; i pollen, kvalster, mögel och livsmedel.

Pälsdjursallergi kan utlösas av många olika djur, men olika djurslag avger mer eller mindre av olika allergener. Detta förklarar varför en person med pälsdjursallergi kan tåla vissa djurslag bättre än andra. Hundallergiker och personer som sensibiliserats (första steget i utvecklandet av allergi) har bildat så kallade IgE-antikroppar mot ett eller flera av hundens allergen.

Symtom vid allergi

En allergiker kan ha varierande symtom, delvis beroende på vilket av hundens allergen personen reagerar på. Det vanligaste är besvär från de över luftvägarna, i form av kliande och rinnande ögon och näsa, dvs det som brukar kallas hösnuva. Vid svårare allergiska reaktioner är de nedre luftvägarna drabbade, och då kan personen ha luftvägskatarr (bronkit) och/eller astmaattacker.

Vissa med hundallergi får en allergisk reaktion i huden, antingen som enda symtom eller i tillägg till luftvägssymtomen. Hundar frisätter nämligen flera allergener i sin saliv, och när de slickar på huden hos en allergiker kan det uppstå rodnad, eksem, sveda och klåda.

Annan överkänslighet

Överkänslighet mot dofter, irriterande ämnen eller läkemedel är inte detsamma som allergi, utan har en annan underliggande mekanism.  Medan allergi är en reaktion i immunförsvaret orsakas denna överkänslighet av en ökad retbarhet i slemhinnorna. En del människor kan exempelvis vara överkänsliga mot stark parfym, med symtom som huvudvärk eller nysningar. Doftöverkänslighet kan även orsaka symtom som liknar astma.

Övergående irritation kan vara normalt

Om du kortvarigt får nysningar eller klåda i ögon och näsa när du exponeras för mycket hundhår, mjäll och damm, behöver det inte vara allergi. Stora mängder av sådana partiklar kan finnas i luften exempelvis när en hund blir borstad, och det kan irritera slemhinnorna hos många människor, även icke-allergiker.

Om du misstänker att du kan vara hundallergiker bör du ta kontakt med din husläkare.

Matcha din och hundens allergiprofil

Även om det inte finns några allergifria hundar eller garantier för att du som är allergiker ska hitta en hund som passar dig, finns det några trådar att nysta i. Hundar avger nämligen flera olika allergener - de proteiner som utlöser allergisk reaktion - men olika individer har olika allergener, och det är ovanligt att en hund har samtliga. Detsamma gäller för människor med allergi - en person brukar ha allergi mot några av de här allergenerna, sällan allihop.

Det finns också en gradskillnad i hur mycket allergen som frisätts. En människa med lindrig allergi kan eventuellt tolerera en hund som har låga mängder av ett visst allergen. I det här fallet är risken lite större för att problem ska uppstå längre fram. Den allergiska djurägaren kanske har fler allergier, och vid exempelvis pollenår kan även hundallergin bli mer besvärlig. Dessutom kan hunden drabbas av sjukdomar som gör att den släpper mera mjäll och hår, som t ex rävskabb och andra hudinflammationer.

Studier har visat att skillnaden i allergenmängd är större från hund till hund än mellan specifika raser när det gäller hur allergivänliga de är. Dessutom kan olika hundar vara en bättre eller sämre matchning med olika hundallergiker.

Hundens allergener

En klassisk allergisk reaktion, det vill säga en IgE-medierad överkänslighetsreaktion, orsakas av proteiner. Sådana proteiner kallas allergener. Det finns idag sex kända allergener som hundar utsöndrar via saliv, mjäll och urin. Dessa delas in i tre olika proteinfamiljer:

 1. Proteinet lipokalin: allergenerna Can f1, Can f2, Can f4 och Can f6
 2. Proteinet albumin: allergenen Can f3
 3. Proteinet kallikrein: allergenen Can f5

Fem av dessa proteiner förekommer i hundens saliv och mjäll, det vill säga hudflagor, i varierande grad. Det sjätte, Can f5, utsöndras i urin och sädesvätska hos okastrerade hanhundar, och har även påvisats i pälsen hos dessa.

Proteinet Can f1 är det allergen som flest hundallergiker, mellan 50 och 70 %, reagerar mot. Det kan återfinnas i dammpartiklar och är svårt att få bort från omgivningen, vilket kan vara en förklaring till att kraftigt allergiska personer kan reagera även på en plats där en hund tidigare har vistats.

Can f1 har påvisats hos alla hundraser, även de som räknas som allergivänliga. Risken att drabbas av allergi och astma finns alltså även med en allergivänlig hund.

Anledningen till att det är så svårt att avla fram en hund som inte avger allergener alls, är att hunden behöver de proteiner som utgör allergen. Precis som andra proteiner har de en biologisk funktion hos hunden. Risken att drabbas av allergiska eller astmatiska reaktioner finns därmed även med så kallade allergivänliga hundraser.

Hur vet jag vilken allergiprofil jag har?

Det är viktigt att tänka på att diagnosen hundallergi ställs av läkare utifrån patientens symtom, och bekräftas med pricktest. Det går även att analysera blod för att leta efter IgE-antikroppar. Om du har IgE-antikroppar i ett blodprov, men aldrig har haft några symtom på allergi, betyder inte blodprovsvaret att du är allergisk. Däremot kan du vara sensibiliserad. Om du är osäker på om du är allergiker eller inte bör du vända dig till din läkare.

Idag finns det möjlighet att använda sig av kommersiella labb som analyserar allergiprofiler för hundallergiker. Då undersöks vilka av hundens olika allergener som personen reagerar på. Om du har konstaterad hundallergi kan ett sådant test vara till hjälp när du ska skaffa hund. Det finns nämligen motsvarande tester för hundar, där det framgår vilka allergener de har.

Andra ledtrådar till vilket/vilka allergener du reagerar på är om du bara har hudsymtom, eller bara reagerar på intakta hanhundar.

Can f2 i saliven orsakar hudsymtom

Den allergiska reaktionen kan variera. En del hundallergiker upplever enbart problem i huden där en hund har slickat. Det kan förklaras av att personen reagerar som starkast på Can f2, det allergen som bara förekommer i hundsaliv. Saliven innehåller även flera av de andra allergenerna, som dessutom finns i huden, och de allergenerna orsakar också luftvägsbesvär, som rinnig näsa och kliande ögon.

I svåra fall kan allergener från hund utlösa en astmaattack.

Reagerar du inte på tikar? Grattis!

Om du främst reagerar på allergenet Can f5 så kan det gå bra att ha en tik eller en kastrerad hanhund. Can f5 finns nämligen enbart hos okastrerade hanhundar.

Finns det några allergivänliga hundar?

Idag finns det många raser som beskrivs som "allergivänliga hundar". Men stämmer det verkligen? Vetenskapliga studier har visat att det inte är någon skillnad mellan raser när det gäller mängden Can f1 i hemmet, dvs i damm och på ytor. Det finns även en studie som har påvisat att hypoallergena, alltså allergivänliga, hundar hade mer allergen på huden och i pälsen än hundar av andra raser. Att påstå att det finns en "allergivänlig hund" eller "allergivänliga hundraser" är därför svårt.

Är det risk för falsk trygghet?

År 2018 publicerade forskare på Karolinska Institutet en studie av sambandet mellan allergi och astma hos barn i relation till om de vuxit upp med hundar, och hur många. I den studien visade det sig att det var 27% högre risk för allergi (men inte astma) hos barnen som bott med allergivänliga hundar. Enligt forskarna kan en tänkbar förklaring vara att föräldrarna valt en allergivänlig hund utifrån att de själva var allergiska, dvs barn med ärftlig tendens till allergi kan ha varit överrepresenterade bland dem som bodde med allergivänliga hundar.

Det finns hundar som fäller mindre

Som vi har sett är det framför allt mjäll, damm och hundhår som triggar allergisk reaktion. Om du därför planerar att skaffa hund trots allergi kan det vara en god idé att välja en ras som fäller lite eller ingen päls. Chanserna är goda att de också har mindre mjäll. Några exempel på sådana raser (som en del vill benämna som "allergivänliga hundraser") är:

 • pudel och olika pudelkorsningar, t ex labradoodle, korsning mellan labrador och pudel
 • nakenhundar, som chinese crested dog, xoloitzcuintle, perro sin pelo del perú, american hairless terrier
 • italiensk vinthund
 • spansk vattenhund
 • portugisisk vattenhund
 • irländsk vattenspaniel
 • schnauzer, flera storlekar
 • papillon
 • bichon frisé
 • yorkshireterrier
 • irländsk vattenspaniel
 • lagotto romagnolo
 • bichon frisé
 • bichon havanais
 • shih tzu
 • lhasa apso
 • kerry blue terrier
 • irish soft coated wheaten terrier
 • bedlingtonterrier

Allergivänliga individer

Flera studier har visat att det är betydligt större skillnad mellan olika hundar än mellan olika raser. En individ av en annan ras än de som listats här ovan kan vara mer allergivänlig, och variationen är stor inom en och samma kull.

Andra försiktighetsåtgärder

Oavsett om du bestämmer dig för en allergivänlig hund eller en hund av annan ras bör du vidta några åtgärder för att minimera risken för allergisk reaktion.

Tillbringa tid ihop med hunden före köp

Ett sätt att ta reda på om en särskild hund kan vara lämplig för dig är att besöka den hos uppfödaren eller medan den bor hos sin tidigare ägare. Många rasklubbar erbjuder dessutom möjlighet att hälsa på hos representanter för rasen, men då är det sällan just den hunden som är till salu och det går inte att garantera att du kommer att tåla alla andra hundar av samma ras.

Låt bara hunden vistas i vissa delar av hemmet

Hunden bör inte tillåtas i sovrummet alls, och särskilt inte sova tillsammans med dig om natten. Om ni är flera i hushållet och bara en är allergisk, kan det vara lämpligt att inte låta hunden röra sig i hela hemmet, utan bara i vissa rum.

Dammsugning och luftrening

I viss utsträckning kan städning och rengöring hemma bidra till att lindra allergi. Allergener i omgivningen i form av damm kan hållas på en lägre nivå om du städar och dammsuger ofta, helst dagligen. Luftrenare med HEPA-filter kan eventuellt hjälpa till att hålla nere mängden damm och allergener.

Inredning och möbelskydd

Vill du vara riktigt nitisk bör du undvika att ha mattor och annat som samlar damm. Möbeldynor och sängkläder kan förses med speciella allergianpassade överdrag med inbyggt kvalsterskydd, som också håller damm ute.

Schamponera hunden regelbundet

Det är lite omtvistat hur mycket det hjälper att bada hunden. Vissa studier visar att hundens mjäll kan sköljas bort efter en simtur, och den avger därmed mindre allergener en viss tid. Andra studier har inte påvisat någon större skillnad i mjällförekomst före och efter schamponering.

Hundars hud är mycket känsligare än människors, och täta schamponeringar med starka eller parfymerade schampon bör undvikas - då kan problem med mjäll tvärtom bli värre.

Om hunden har en hudåkomma, som exempelvis infektion, behöver den behandlas med medicinskt schampo. Det finns även ett skonsamt specialschampo som uppges minska mängden allergen hos hunden om det används ca en gång i veckan eller möjligen lite glesare.

Var uppmärksam på hudproblem hos din hund

Tillstånd som orsakar hudinflammation hos din hund riskerar att öka mängden allergener. Detta eftersom hudinflammation ofta medför störd omsättning av hudceller, och att hunden mjällar mera. Hudproblem är ofta förknippade med allergier hos hund. Det kan vara såväl födoämnesorsakat som allergi mot något i hundens omgivning, t ex dammkvalster.

Det finns raser som är lite mer benägna att utveckla allergier än andra. Vissa av hundarna som kallas allergivänliga kan faktiskt själva bli allergiska! Om du råkar få en allergisk individ är det extra viktigt att den får hjälp hos veterinär - för er bådas skull. En hund med frisk hud avger som regel mindre mjäll.

Hudinflammation ses även vid parasitinfektion, som till exempel rävskabb, samt vid infektion med bakterier eller jästsvampar, vilket dock oftast är sekundärt till allergi eller annan underliggande känslighet i huden.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.