Dräktighetsundersökning katt

Dräktighetsundersökning är ett värdefullt hjälpmedel för dig som är djurägare eller kattuppfödare. Du får en bekräftelse på att din katt är dräktig och ofta även en uppskattning av antalet foster. Det finns flera olika metoder för dräktighetsdiagnostik, vanligast är ultraljud som utförs från och med dag 28 efter parning.

Varför ska jag göra en dräktighetsundersökning på min katt?

En katt är dräktig i omkring 63 till 65 dygn, men dräktigheten kan pågå i 60 till 71 dygn utan att det är något onormalt. Genom en dräktighetsundersökning får du besked om ifall din katt är dräktig eller ej. Därigenom kan du förbereda dig själv och katten inför förlossningen, till exempel genom att i god tid anpassa kattens utfodring.

Ofta går det även att uppskatta om hon väntar en stor eller liten kull. Vid fosterdiagnostik med röntgen går det i de flesta fall att räkna antalet foster. Många djurägare uppskattar att veta hur många kattungar som väntas, så att de kan reagera snabbt ifall förlossningen avstannar innan alla ungar är födda.

När bör jag låta dräktighetsundersöka katten?

Beroende på vad du vill ha svar på kan olika metoder för dräktighetsundersökning användas:

  • Om du så snabbt som möjligt vill veta om din katt är dräktig eller ej är en ultraljudsundersökning lämpligast. En sådan undersökning brukar ge ett säkert besked från och med dag 28 efter parning, men i vissa fall kan en dräktighet upptäckas redan dag 21.
  • Om du undrar hur många foster katten bär på är röntgenundersökning den bästa metoden. Vid en röntgen går det att se kattungarnas skelett från omkring dag 45 - 50 och framåt.

Fosterdiagnostik med ultraljud

Det säkraste sättet att på ett relativt tidigt stadium fastställa en dräktighet är genom ultraljudsundersökning. Detta utförs vanligen från dag 28 i dräktigheten. Det är möjligt att se en dräktighet tidigare än så, men eftersom det är svårt att veta exakt datum för när honan blev befruktad är det säkrare att vänta till dag 28. Det är svårt att få en tillförlitlig uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Det beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger. Av detta skäl avstår veterinären från att räkna antalet foster vid ultraljudsundersökningen, däremot brukar det gå att uttala sig om det förväntas bli en stor eller liten kull. Det händer också att foster resorberas så här pass tidigt i dräktigheten, så foster som setts på ultraljud resulterar inte alltid i en levande kattunge.

Förberedelser inför fosterdiagnostik med ultraljud

Du behöver inte förbereda katten på något särskilt sätt inför en dräktighetsundersökning med ultraljud. När ni är hos veterinären kommer katten att få pälsen bortrakad på magen, och sedan placeras hon på rygg i en liten vagga. Du får själv vara med och hålla din katt vid undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Veterinären stryker en särskild gel på kattens mage och på en s k ultraljudsprob. Proben förs över kattens mage och om hon är dräktig kan man se en eller flera fosterblåsor inne i livmodern. Det går som regel inte att få en helhetsbild av livmodern vid en ultraljudsundersökning. Därför är det inte möjligt att räkna antalet foster.

Vilka risker finns det för katten vid undersökningen? Hur kan man minimera riskerna?

Ultraljudsundersökning är helt ofarligt för såväl katthonan som fostren. Rakningen och ultraljudsgelen kan irritera huden på en del katter. För säkerhets skull bör du skölja magen med ljummet vatten när ni kommit hem.

Fosterdiagnostik med röntgen

Det är även möjligt att fastställa en dräktighet med hjälp av en röntgenundersökning. Denna kan utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet, då fostrens skelett har börjat mineraliseras (förkalkas). Innan mineraliseringen sker går det inte att se fostren vid en röntgenundersökning. Vid en röntgenundersökning i sen dräktighet är det möjligt att räkna antalet foster. Om det är en dräktighet med ett mycket stort antal foster kan det vara svårt att fastställa exakt antal, eftersom foster kan överlappa varandra på bilden.

Förberedelser inför fosterdiagnostik med röntgen

Katten behöver inte förberedas på något speciellt sätt inför en dräktighetsundersökning med röntgen.

Hur går undersökningen till?

En röntgensköterska hjälper till att placera katten i rätt läge på röntgenbordet. Oftast får du själv vara med vid undersökningen, men inte om du är under 18 år eller gravid. Katten röntgas liggande på sidan och på ryggen. På röntgenbilderna går det att se kattungarnas skelett, och oftast går det även att räkna antalet foster.

Vilka risker finns det för katten vid undersökningen? Hur kan man minimera riskerna?

Vid en röntgenundersökning utsätts katthonan och fostren för röntgenstrålning, men det är osannolikt att en enstaka röntgenundersökning ska påverka dem negativt.

Vad händer efter undersökningen?

En katt som normalt är lugn i samband med veterinärbesök - inklusive resan dit och hem - blir som regel inte heller påverkad vid en dräktighetsundersökning. En mer lättstressad katt kan bli trött av anspänningen och behöva ta det lite lugnare resten av dagen, precis som efter ett vanligt veterinärbesök.

Efter ett dräktighetsultraljud kan du behöva tvätta kattens mage. Annars kan rester av den gel som används vid undersökningen irritera kattens hud. 

Vanliga frågor

När är det lämpligt att göra en dräktighetsundersökning på en katt?

Om du så tidigt som möjligt vill ha svar på om din katt är dräktig är ett dräktighetsultraljud bäst. En sådan undersökning brukar göras från och med dag 28 efter parning.

Vill du veta hur många kattungar som väntas bör du istället välja röntgenundersökning. När fostrens skelett har blivit förkalkade kan de ses på röntgen från ca dag 45 - 50 efter parning.

Hur utförs en dräktighetsundersökning på en katt?

Fosterdiagnostik hos katt sker genom en bildundersökning, med antingen ultraljud eller röntgen.

Vad är kostnaden för en dräktighetsundersökning på en katt?

Priset varierar beroende på vilken undersökningsmetod som används och kan skilja sig mellan olika djurkliniker. Kontakta din lokala klinik för information. Observera att dräktighetsundersökning katt är en frivillig undersökning som inte täcks av försäkringen. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.